Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Szczecin-Prawobrzeze i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul.  Szafera 188C
tel. : (91) 433 07 48   fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl ; http://www.komornik7.szczecin.pl
Nr porządkowy kancelarii komornika: XVI
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A.  55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 1421/18

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeze i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi
Cyran Wioletta, Cyran Wobert
ul. Rugiańska 15/60 
71-653 Szczecin
przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 60 o powierzchni 37,60 m2 położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Rugiańskiej 15, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00174055/2


Protokoł z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 16.04.2019 r. o godzinie 10:00 w kancelarii komornika przy ul. Szafera 188C. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc


W Z Y W A M 


wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.
KOMORNIK SĄDOWY
Tomasz Stefanowski

Art. 767. § 1.Na czynności komornika przysługuje skarga do właściwego sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. § 1 (1). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. § 2.Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. § 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. § 3 (1). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. § 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach − od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia − od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. § 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. Art. 950. Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy sie od dnia jego ukończenia.