Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
Szczecin-Prawobrzeze i Zachód w Szczecinie
Tomasz Stefanowski
Szczecin 71-245, ul.  Szafera 188C
tel. : (91) 433 07 48   fax: 91 433 07 41(poprzednio REWIR VII)
e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl
http://www.komornik7.szczecin.pl
nr konta kancelarii : Santander Bank Polska S.A.  55109019000000000110074998
W odpowiedzi podać: sygn.akt KM 1277/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeze i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski działając w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom" w Szczecinie
ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin 
reprezentowanego przez pełnomocnika:
Radca Prawny Tomasz Szotkowski Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólny Dom"
ul.  Niemcewicza 26
71-520 Szczecin
przeciwko dłużnikowi
Okrajni Aleksandra, Okrajni Dariusz
ul. Bartnicza  18/5 
71-487 Szczecin 

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 82,50 m2 położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Bartniczej 18, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00154775/9

Protokoł z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 01.02.2019 r. o godzinie 10:00 w kancelarii komornika przy ul. Szafera 188C. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

W Z Y W A M 

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu.
Zastępca Komornika Sądowego
Tomasza Stefanowskiego
Asesor Komorniczy
Bartosz Szokalski

POUCZENIE:
Art. 767 kpc § 1. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.  § 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.  § 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.  § 4. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. § 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Art. 950. Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy sie od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu termin do zaskarżenia liczy sie od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945 § 4, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu.