Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Agnieszka Powichrowska
Kancelaria Komornicza nr XVII w Warszawie
03-408 Warszawa Targowa 81/107A
tel. 225119960; kom 666878792
e-mail: warszawa.praga2@komornik.pl
Przyjęcia interesantów: pon. 10.00 - 18.00
  Km 4955/18

Warszawa, dnia 16-05-2019 r.O B W I E S Z C Z E N I E
O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA
LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie  Agnieszka Powichrowska w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi:
     Waldemar Karpiński
    03-153 Warszawa,   Jana Husa 18A/415

 na podstawie art. 945 § 2 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, iż :

w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00

w Warszawie przy ul. Jana Husa 18A/415  zostanie dokonany opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego  stanowiącego odrębną nieruchomość nr 415 położonego w Warszawie w Dzielnicy Białołęka przy ul. Jana Husa 18A,  dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA3M/00303525/8 wraz z udziałem w wysokości 1100/100000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

   Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.
    Komornik Sądowy
    Agnieszka Powichrowska
Pouczenie :
Zgodnie z art.767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania.
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 §2 k.p.c.).
Termin do zaskarżenia opsiu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeśli opis i oszacownie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomienu termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 945§4, a dla uczestkików, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie (art.950 k.p.c.).