Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie

Sebastian Dunaj

Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 3A, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 23 52 fax. 89 751 23 53

Sygnatura: Km 446/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Sebastian Dunaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2017 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Ewa Justyna Grodzicka-Kacalińska, Krzysztof Eugeniusz Kacaliński, położonej przy Chopina 2, 11-400 Kętrzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1K/00018092/9.
Opis nieruchomości:
udział w 1/2 niewydzielonej części prawa użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. nieruchomości oznaczonej jako tereny przemysłowe, działki nr 532 i 535 o powierzchni 0,7939 ha, objęte ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 31.12.1953 r., zaopatrzone w urządzenia infrastrukturalne w postaci przyłączy elektroenergetycznego, wodociągowego, telekomunikacyjnego oraz kanalizacji sanitarnej i burzowej, utwardzone kostką kamienną, płytami betonowymi i masą bitumiczną, częściowo ogrodzone, zabudowane stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami przemysłowymi, silosami, zbiornikami, budynkiem transportu i łączności, budynkiem handlowo-usługowym i budynkiem biurowym stanowiącymi zespół zabudowy młyna składającego się z położonych na działce nr 532: młyna I, młyna II (połączonych wieżą wybudowaną na podstawie półokręgu), które uległy częściowemu spaleniu oraz dobudowanego młyna nowego z częścią socjalną, komina, workowni I, workowni II, budynku garażowego, budynku hydroforni, budki wagowej ze zdemontowanym mechanizmem wagi, budynku kuźni, budynku gospodarczo-garażowego, budynku remizy strażackiej i rozdzielni prądu oraz położonych na działce 535: budynku administracyjno-socjalnego, portierni i laboratorium oraz budynku trafostacji;

Suma oszacowania wynosi 486 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 364 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie

38102036390000810200050393

 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Sebastian Dunaj


Powrót