Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Obornikach

Tomasz Chojnacki

Kancelaria Komornicza, Mikołaja Kopernika 31, Oborniki, 64-600 Oborniki

tel. 61 646 11 13 / fax. 61 646 10 25

Sygnatura: Km 527/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2018 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą przy Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Jaworski Sp. z o.o. w Obornikach, położonej przy Czarnkowska , 64-600 Oborniki, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1O/00016387/4.
Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr 1563/1, 1564/4 o powierzchni 1399 m2, stanowiących funkcjonalną całość, zabudowanych budynkiem o charakterze handlowym. Na przedmiotowej nieruchomości mieści sie obiekt handlowy, działający pod marką Piotr i Paweł. Jest to budynek kilkunastoletni, wybudowany w konstrukcji mieszanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt dostosowany został dla potrzeb prowadzonej w nim działalności-market spożywczo-przemysłowy. Łączna powierzchnia pomieszczeń wynosi 1248,20 m2. Dojazd zapewnia ul. Czarnkowska, bezpośredni dojazd możliwy jest przez działkę nr 3357, na której ustanowiona została slużebność przechodu i przejazdu oraz na podstawie umowy dzierżawy z dnia 16 października 2012r., obejmującej również działkę nr 3357. Na działce nr 3357 zlokalizowane są miejsca parkingowe oraz plac manewrowy.Suma oszacowania wynosi 3 313 497,00 zł (w tym podatek VAT 23%) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 485 122,75 zł (w tym podatek VAT 23%) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 331 349,70 zł.

Suma oszacowania wynosi 3 313 497,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 485 122,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 331 349,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Tomasz Chojnacki


Powrót