Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dariusz Ulfig

Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29b, Kraków, 31-564 Kraków

tel. 124143827 / fax. 124143832

Sygnatura: KM 941/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Dariusz Ulfig na podstawie art. 953 kpc w zw z art 1013 z indeksem 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2018 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja w trybie uproszczonym nieruchomości należącej do dłużnika: Szostak Agnieszka, położonej przy  ,Młodziejowice,  32-091 Michałowice, dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowieprowadzi księgę wieczystą o numerze KR1S/00029980/9 oraz KR1S/00029117/9.
Opis nieruchomości:
1.) działka nr 20/9 o pow. 0,1300 ha położonej w miejscowości Młodziejowice, gm. Michałowice, dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00029980/9. Działka posiada dostęp do drogi publicznej z drogi gruntowej nieutwardzonej. Na działce brak uzbrojenia, w pobliżu granicy znajduje się linia energetyczna NN 2) udział wynoszący 1/16 całości w działce nr 20/4 o pow. 0,1167 ha położonej w miejscowości Młodziejowice, obr. 7, gm. Michałowice, dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00029117/9. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, stanowi ona drogę dojazdową. Udział w nieruchomości stanowiącej działkę nr 20/4 nie może stanowić przedmiotu odrębnej sprzedaży, lecz musi zostać sprzedany wraz z nieruchomością stanowiąca działkę nr 20/9, bowiem udział w nieruchomości umożliwia sprzedawanej nieruchomości dostęp do drogi publicznej

Suma oszacowania wynosi 141 167,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 875,25 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 116,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi - do dnia licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Wieliczka 97 8619 0006 0030 0025 8052 0001. - najpóźniej dwa dni przed terminem licytacji.


Zgodnie z przepisem art. 867 z indeksem 2 § 2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik informuje, że w związku z prowadzeniem licytacji przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących sprzedaży ruchomości Nabywca nieruchomości jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, uiszcza się w dniu następnym do godziny dwunastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.  

W przypadku chęci nabycia licytowanej nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim oraz chęcią włączenia nabytą nieruchomość do majątku wspólnego, konieczne jest złożenie przez współmałżonka nabywcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na taką czynność. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Dariusz Ulfig

Powrót