Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

Sygnatura: Km 6348/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                           
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  01-03-2018r., o godz. 14:10, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12,   w sali nr  XI  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: JAKI Sp. z o.o., Jabłonowo 15C,  gm.Dąbrówno, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której  Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW EL1O/00012433/4  
-nieruchomość gruntowa z budynkami po byłym zakładzie masarskim, położona w Jabłonowie, gm. Dąbrówno, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr  542, składająca się z działek nr:  
-3/42 o pow. 0,2400 ha, wartość rynkowa wynosi:    264 200,00 zł
-3/43 o pow.     1,75 ha, wartość rynkowa wynosi: 1 937 400,00 zł
Na nieruchomości znajdują się budynki: administracyjno-biurowy w trakcie zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny, magazynowo-warsztatowy, portiernia, hydrofornia, stacja transformatorowa, wiaty, masarnia, komora oczyszczania ścieków. Zakres wyceny obejmuje również nakłady poczynione na sąsiednich działkach nr: 5/9 i 5/10 w postaci: utwardzenia terenu ( drogi dojazdowe i place manewrowe ) o pow. ok. 1250 m2, ogrodzenia, części budynku masarni o pow. zabudowy ok 115 m2, myjni samochodów ciężarowych, osadnika ścieków, komory oczyszczania ścieków. Nieruchomość była obciążona umową dzierżawy, aktualnie taka umowa nie została zgłoszona. Obecnie budynki nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
Suma oszacowania KW EL1O/00012433/4 ( dz. nr 3/42 ) wynosi 264 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  198 150,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 420,00zł. 
Suma oszacowania KW EL1O/00012433/4 ( dz. nr 3/43 ) wynosi 1 937 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  1 453 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 193 740,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 28 lutego 2018r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto do dnia 28 lutego 2018r. :
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  
                             
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.Komornik Sądowy

Arkadiusz Królikowski


Powrót