Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju

Paweł Masalski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 28, Busko Zdrój, 28-100 Busko Zdrój

tel. 413783879 / fax. 413783879

Sygnatura: KM 696/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko Zdrój, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Sadowski Romuald Sadowska Dorota, położonej przy Pierzchnianka , 26-015 Pierzchnica, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00048289/4.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowa zabudowana, składająca się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 50/11, 50/12, 50/35 o łącznej powierzchni 0,2626 ha, położonych w miejscowości Pierzchnianka. Przedmiotowe działki tj. 50/11, 50/12, 50/35 wraz ze składnikami budowlanymi i roślinnymi znajdującymi się na przedmiotowej nieruchomości tworzą jedną całość użytkową. Działka numer 50/11 to zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka oznaczona numerem 50/35 to utwardzony plac składowy. Na działce oznaczonej numerem 50/12 posadowiony jest budynek usługowo - handlowy, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 349,9 mkw., znajduje się parking dla samochodów, dwie bramy wjazdowe i nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony, w całości zagospodarowany. Działki tworzące całość gospodarczą mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje

Suma oszacowania wynosi 732 405,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 488 270,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 240,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Sadowski Romuald Sadowska Dorota, położonej przy Pierzchnica , 26-015 Pierzchnica, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00066508/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 868 o powierzchni 0,2600 ha, położona w obrębie 0011 Pierzchnica, gmina Pierzchnica, jednostka ewidencyjna Pierzchnica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą, bez dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej pełne - wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz energia elektryczna i telekomunikacyjna

Suma oszacowania wynosi 62 166,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 444,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 216,60 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NBS Solec - Zdrój 49 85170007 0010 0163 7525 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Paweł Masalski


Powrót