Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Grzegorz Rudkowski - Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Jana Woźniaka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Szczecinie przy ul. Klonowica 1 A pok. 4 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja nw. ruchomości;

Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania

1. udział 1/2 w pojeździe marki ROVER 75 nr rej. ZLO18148, rok prod. 2003
1 [szt.]
3 000,00    
1 500,00

2. rower miejski koloru czarnego RODEO DELUXE   
1 [szt.]
300,00   
150,00

3. kolekcja płyt DVD "Dr House" 8 sezonów   
1 [szt.]
300,00    
150,00

4. laptop ACER, Aspire E1-510 z zasilaczem S/N MMGREP--64120209C3400
1 [szt.]
650,00    
325,00

5. telefon Samsung GT-i9070 Galaxy S Advance, IMEI 3544111051422307/9, kolor czarny
1 [szt.]
100,00    
50,00

6. telefon Samsung GT-i9300 Galaxy S3, IMEI 3598451051903378/2, czarno-bordowy
1 [szt.]
200,00   
100,00

7. zegarek Swatch IT19, V8, biało-niebieski   
1 [szt.]
50,00   
25,00

8. zegarek Milano Sapphire 10 ATM   
1 [szt.]
180,00    
90,00

9. zegarek Festina F16604   
1 [szt.]
350,00    
175,00

10. zegarek Auriol   
1 [szt.]
30,00   
15,00

11. zegarek Timex T49783   
1 [szt.]
200,00    
100,00

12. zegarek TAG Heuer Carrera AG 998 calibre 16
1 [szt.]
7 000,00    
3 500,00

13. zegarek Casio G-Shock Protection  Resist GA- 300
1 [szt.]
400,00    
200,00

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 50 % sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu ruchomości oznaczonej nr 12 obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (w walucie PLN), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa 500 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piatej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym resztę ceny, na którą zalicza sięzłożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.  Komornik wystawia faktury VAT. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Więcej informacji pod nr tel.: 91 48 77 061


Pouczenie:
Na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego, którą wnosi się za pośrednictwem Komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądż zagrozone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Skarga podlega opłacie w wysokości 100,00 zł.

  

Powrót