Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Krzysztof Biel

Kancelaria Komornicza, Stary Targ 6, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 338521443 / fax. 338521443

Sygnatura: Km 2772/09

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Krzysztof Biel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2018 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Teresa Brandys, położonej przy ul. Podlesie 29 ,Bąków, 43-246 Strumień, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00018480/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana - działka nr 81/41 o pow. gruntu. 3.055 m2. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalno-produkcyjno-gospodarczy związany z dawną działalnością produkcyjną - hodowlą drobiu. Jest to budynek częściowo piętrowy, a częściowo jednokondygnacyjny. Część piętrowa na parterze mieści pomieszczenia gospodarcze, a na piętrze pomieszczenia mieszkalne, a część parterowa składa się z hali produkcyjnej. Budynek ten wzniesiony został w latach 70-tych XX wieku (wg danych z ewidencji gruntów rok zakończenia budowy to 1975). Powierzchnia użytkowa całego budynku, wg pomiarów z natury, wynosi 1.058,95 m2, w tym powierzchnia pomieszczeń o funkcji mieszkalnej 132,68 m2, a powierzchnia pomieszczeń o funkcji produkcyjno-gospodarczej 926,27 m2. Na dzień oględzin budynek ten był niezamieszkały i opuszczony, w dużej mierze zdewastowany. Inne zagospodarowanie nieruchomości stanowią częściowe utwardzenia nawierzchni, ogrodzenia, przyłącza infrastruktury technicznej. Wyceniana nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a dojazd do niej możliwy jest poprzez drogę gruntową złożoną z dwóch działek, stanowiących własność prywatną osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień działka zabudowana nieruchomości nr 81/41 znajduje się w całosci w strefie oznaczonej symbolem 25 RPZ,U - "Obiekty i urządzenia produkcji zwierzęcej - kurniki, tereny działalności produkcyjno-usługowej, nieuciążliwej dla otoczenia".

Suma oszacowania wynosi 219 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy uiścić wyłącznie na konto komornika: ING Bank Śląski SA 02 1050 1083 1000 0090 6229 4401.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Biel


Powrót