Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Peda

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 3, Płock, 09-402 Płock

tel. 24 2622430 / fax. 24 2688679

Sygnatura: Km 2030/14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2018 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10B, 09-402 Płock, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: P.P.H. "MAR-JAN" H.M.Michalczyk, A.M.Laszczyk i K.H.Panfil spółka jawna, położonej przy 71, 09-413 Sikórz, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 64016/6, 70518/0, 80025/0.
Opis nieruchomości:
DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiącej nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów nr 115/1, 115/2 i 116/2 o łącznej pow. 1,3864 ha zabudowana zespołem budynków z lat 60/70- tych, częściowo remontowanych, jednokondygnacyjnych o konstrukcji zróżnicowanej. 1). działka nr ew. 115/1 o pow. 3600 m2, zabudowana budynkiem przemysłowym z zapleczem socjalno-biurowym o konstrukcji tradycyjnej, o łącznej pow. zab. 445 m2; 2). działka nr ew. 115/2 o pow. 6400 m2, zabudowana zespołem budynków administracyjno-przemysłowych o zróżnicowanej konstrukcji, o łącznej pow. zab. 1365 m2; 3). działka nr ew. 116/2 o pow. 3864 m2, niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, stanowi zaplecze magazynowe przedsiębiorstwa; Działki łącznie ogrodzone i stanowią integralną całość funkcjonującego przedsiębiorstwa. Działki nr ew. 115/1 i 115/2 z bezpośrednim dostępem do asfaltowej drogi powiatowej relacji Sikórz - Mochowo zabudowane zespołem budynków jednokondygnacyjnych o przeznaczeniu przemysłowym z zapleczem biurowo - socjalnym. Działka nr ew. 116/2 stanowi zaplecze magazynowe i rozwojowe dla przedsiębiorstwa i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość o łącznej pow. 13.864 m2 - w kształcie nieregularnego rombu zbliżonego do wydłużonego prostokąta, w całości ogrodzona - ogrodzenie z siatki stalowej. Teren nieruchomości równy bez deniwelacji, częściowo zagospodarowany z utwardzonymi drogami dojazdowymi, manewrowymi oraz z placami składowymi - utwardzenie zróżnicowane: betonowe oraz żwirowe. Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, wodociąg gminny, szambo bezodpływowe, sieć telefoniczna, teren częściowo utwardzony - podłożem betonowym i żwirem. Zgodnie z PZP Gminy Brudzeń Duży nieruchomość położona jest na terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej; należącej do dłużnika: P.P.H. "MAR-JAN" H.M.Michalczyk, A.M.Laszczyk i K.H.Panfil spółka jawna; położonej: 09-413 Sikórz, Sikórz 71, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: PL1P/0070518/0 (dla działki nr ew. 115/1), PL1P/00064016/6 (dla działki nr ew. 115/2), PL1P/00080025/0 (dla działki nr ew. 116/2). Suma oszacowania CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI działki nr ew. 115/1, 115/2, 116/2 o łącznej powierzchni 1,3864 ha wynosi 1.336.641,00 zł BRUTTO, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 891.100,00 zł BRUTTO. Suma oszacowania zabudowanej działki o nr ewid. 115/1 o łącznej pow. 3 600 m2 wynosi 299.259,00 zł BRUTTO, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 199.600,00 zł BRUTTO. Suma oszacowania zabudowanej działki o nr ewid. 115/2 oraz niezabudowanej działki o nr ewid. 116/2 (działka 116/2 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej przez działkę 115/2) o łącznej pow. 10 264 m2 wynosi 1.037.382,00 zł BRUTTO, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 691.600,00 zł BRUTTO. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: dla całej nieruchomości 133.664,10 zł, dla działki o nr ewid. 115/1- 29.925,90 zł, dla działek o nr ewid. 115/2 i 116/2- 103.738,20 zł.

Suma oszacowania wynosi 1 336 641,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 891 100,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 664,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 85 20300045 1110 0000 0203 0240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Płocku mieszczącym się pod adresem: Kilińskiego 10B, 09-402 Płock.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Peda


Powrót