Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Małgorzata Groszek-Kuszyk

Kancelaria Komornicza, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55, Warszawa, 02-797 Warszawa

tel. 22 851 68 96 / fax. 22 851 15 50

Sygnatura: Km 938/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Małgorzata Groszek-Kuszyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2018 o godz. 14:30 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, ul.Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa, pokój 208B, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego będącego wspólną własnością dłużników: Anna Sylwia Olędzka-Bukowska, Krzysztof Mateusz Olędzki, położonego przy ul.Borsuka Karola 5/miejsce 33, 02-793 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00389630/6.
Opis nieruchomości:
w skład udziału 1904/60800 w lokalu niemieszkalnym stanowiącym garaż wielostanowiskowy wchodzi prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 33; lokal niemieszkalny stanowi przedmiot prawa odrębnej własności; dla przedmiotowego prawa Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA2M/00389630/6; lokal niemieszkalny stanowiący garaż wielostanowiskowy położony jest na (-)1 kondygnacji podziemnej i składa się z 35 stanowisk parkingowych; zabudowana nieruchomośc gruntowa położona w Warszawie przy ulicy ulicy Karola Borsuka 5 oznaczona została w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 57 z obrębu 1-11-10; dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW WA2M/00037771/4; dla terenu przy ulicy Borsuka 5 w Warszawie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 roku z późniejszymi zmianami, budynek, w którym położony jest wyceniany lokal jest na terenie oznaczonym M1.20 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

Suma oszacowania wynosi 24 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V Oddział Warszawa 49102010550000910200167718.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
15.06.2018 15:00 - 15:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, ul.Płocka 9/11B, 01-231 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Małgorzata Groszek-Kuszyk


Powrót