Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

II Co 788/18Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-07-2018r.r. o godz. 11:45 w    budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XIV,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych :
18-100 Łapy,ul.PPŁK.Stanisława Nilskiego-Łapińskiego 29 w postaci:

1) działki nr 372/43 o pow.0,8923ha,w użytkowaniu wieczystym,zabudowanej budynkami stanowiącymi       odrębną nieruchomość:
-   halą produkcyjną murowaną o pow.użytk.1.562,93 m2, parterową , składającą się z dwóch                          jednonawowych hal powiązanych funkcjonalnie,połączonych wspólną ścianą tj:
    a) hali produkcyjnej części zamiennych ,tzw."Nowe wytwory" ,część południowa budynku o nr                       ewid.budynku-130 ,z dobudowanym budynkiem socjalnym o nr ewid.budynku- 156 (pomieszczenia           sanitarne);
    b) hali produkcyjnej części zamiennych tzw."Stare wytwory",część północna budynku o nr                                 ewid..budynku-130 ;
-   halą produkcyjną części zamiennych tzw."Pod syreną"o pow.użytk.884,20m2 ,murowaną parterową w       części dwukondygnacyjną z poddaszem( pomieszczenia jednonawowej haliwarsztatowej i                           pomieszczenia administracyjno-socjalne ) -nr ewid.budynku-132;  
-   budynkiem kompresorowni ,murowanym,parterowym o pow.użytk.188,25m2 (w budynku znajdują się      pomieszczenia jednonawowej  hali warsztatowej i dobudowane pomieszczenia stacji                                   transformatorowej)-nr ewid.budynku-131;
    dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00205841/2.

2) udziału w wys. 1/4 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej                                         niezabudowanej, w części stanowiącej drogę wewnętrzną z fragmentami torowisk,oznaczonej
    jako :
    -działka  o nr geod.372/71 o pow.0,3862ha ,
    -działka o nr geod. 372/72 o pow.0,1288ha,    
    dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00205843/6.

3) udziału w wys.40842/697456 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ,                      stanowiącej drogi dojazdowe oraz w części teren bocznicy kolejowej,oznaczonej jako działki nr                 230/50,372/19,372/20,372/28 i 372/36 o łącznej pow.1,8069ha,
    dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00127734/8.

Suma oszacowania nieruchomości ogółem wynosi 973.620,00zł, (zwolnione z podatku VAT ) w tym:
1) działka nr 372/43 o pow. 0,8923 ha suma oszacowania na kwotę 942 790,00zł,-
2)  a) udział 1/4 w działce nr 372/71 o pow. 0,3862 ha na kwotę 9.078,00zł,-
     b) udział 1/4 w działce nr 372/72 o pow. 0,1288 ha na kwotę  3.027,00zł,-  łącznie oszacowana na kwotę na kwotę 12 105,00 zł
3) udział  w wysokości 40842/697456 w działce nr 230/50,372/19,372/20,372/28 i 372/36 o łącznej pow.1,8069ha oszacowany na kwotę 18 725,00zł,-

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania:
1) działka nr 372/43 o pow. 0,8923 ha suma wywołania na kwotę 707 092,50 zł
2)  a) udział 1/4 w działce nr 372/71 o pow. 0,3862 ha na kwotę 6808,50 zł,-
     b) udział 1/4 w działce nr 372/72 o pow. 0,1288 ha na kwotę  2 270,25 zł   łącznie cena wywołania na kwotę 9078,75 zł,00 zł
3) udział  w wysokości 40842/697456 w działce nr 230/50,372/19,372/20,372/28 i 372/36 o łącznej pow.1,8069ha cena wywołania  na kwotę 14 043,75 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
1) działka nr 372/43 o pow. 0,8923 ha suma rękojmi to kwota 94 279,00 zł,-
2)  a) udział 1/4 w działce nr 372/71 o pow. 0,3862 ha to kwota 907,80 zł,-
     b) udział 1/4 w działce nr 372/72 o pow. 0,1288 ha to kwota  302,70 zł,-  łącznie suma rękojmi to kwota 1210,50 zł
3) udział  w wysokości 40842/697456 w działce nr 230/50,372/19,372/20,372/28 i 372/36 o łącznej pow.1,8069ha rękojmia to kwota 1872,50 zł,-


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.17:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Powrót