Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Małgorzata Rytwińska

Kancelaria Komornicza, Warszawska 7/5, Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec

tel. 75 723 62 63 / fax. 75 723 62 63

Sygnatura: KM 1978/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-08-2018 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 118, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy Ruszów , 59-940 Węgliniec, dla której SĄD REJONOWY ZGORZELEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00033300/4.
Opis nieruchomości:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położony w Ruszowie przy ul. Szklanej, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00033300/4. Nieruchomość składa się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 144/10 o powierzchni 0,1320 ha i 144/11 o powierzchni 0,5583 ha i jest zabudowana halą przemysłowo-magazynową, jedokondygnacyjną, dwubryłową, wzniesioną w I połowie XX wieku, w technologii szkieletowej, konstrukcja stalowa i żelbetowa, ściany murowane z cegły. Układ funkcjonalny budynku obejmuje większą halę o powierzchni 742,10 m2 i mniejszą halę o powierzchni 309,70 m2, razem powierzchnia użytkowa wynosi 1.051,80 m2. Wysokości od 3,70 m do 6,70 m. Brak instalacji elektrycznych, wodnokanalizacyjnych i c.o. Na działce znajduje sie także ruina budynku trzykondygnacyjnego, o powierzchni zabudowy 60 m2, bez okien, drzwi, podłóg i instalacji.

Suma oszacowania wynosi 299 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 43116022020000000158991857.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Małgorzata Rytwińska


Powrót