Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia

Maciej Piotrowski

Kancelaria Komornicza, Kazmierza Wielkiego 29a, Wrocław, 50-077 Wrocław

tel. 71 371 88 74 / fax. 71 371 88 74

Sygnatura: KM 265/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Maciej Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-07-2018 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 229, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o., położonego przy H.Sienkiewicza 34A/20, 50-335 Wrocław, dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00334741/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej (biurowej) położona we Wrocławiu, przy ul. Sienkiewicza 34a, składająca się z prawa własności lokalu nr 20 (oznaczenie projektowe AB21) o powierzchni użytkowej 44,21 m2 i udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 43/6, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki o powierzchni 1.698 m2, wynoszącego 4.421/570.350 części. Lokal stanowiący przedmiot licytacji położony jest na II piętrze budynku, dostępność do lokalu bez ograniczeń – z części wspólnej – korytarza (elementem części wspólnych budynku obsługującym kompleks lokali biurowym w tym skrzydle budynku jest węzeł sanitarny i pomieszczenie socjalne), lokal jednoprzestrzenny, bez wydzieleń, stwierdzono wystąpienie zmian w układzie ścianach oddzielających go od nieruchomości sąsiednich w stosunku do stanu pierwotnego ujawnionego w dokumentacji ewidencyjnej i Księdze Wieczystej, wartość nieruchomości pominiejszono o koszty przywrócenia nieruchomości do stanu piewotnego (koszt rozbiórki istniejącej ściany i koszt odtworzenia ściany w linii filara nośnego). Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej (biurowej) została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00334741/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny wielorodzinny, z częścią biurową i usługową oraz działka nr 43/6, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki – ul. Sienkiewicza 34a/Matejki 2a) została urządzona Księga Wieczysta nr WR1K/00059663/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Egzekucja prowadzona jest przeciwko dłużnikowi Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Suma oszacowania wynosi 518 469,60 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 388 852,20 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 846,96 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6402 0419 7000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
12.07.2018 09:00 - 10:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Piotrowski


Powrót