Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LD1M/00221373/4Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marzena Smolińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-08-2018r. o godz. 10:00
w   budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mającego siedzibę przy Al. Kościuszki Tadeusza 107/109   w sali nr  B ( wejście od ul. Wólczańskiej 138)   odbędzie się
pierwsza licytacja   garażu   . Jest to udzial w wysokości  1/25 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego ( garażowego) nr G  3 stanowiącego odrębną nieruchomość ( w sensie ustawy o własnośi lokali Dz. U. z 2015 roku .poz. 1892) znajdującego się w budynku VIII Kondygnacyjnym posadowionym na dzialce gruntu nr 96/9 w obrębie S-09 przy ulicy Tymienieckiego 16E wraz z udziałem w wysokości 64127/63979725 w częściach wspólnych budynku  i innych urządzeń , które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziale w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 96/9 . Dla przedmiotowej nieruchomości XVI Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejinowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą LD1M/00221373/4. W ramach przedmiotowego udziału w nieruchomości lokalowej niemieszkalnej -hali garażowej właścicielowi udziału przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 1 . Lokal niemieszkalny znajduje się na 1 kondygnacji  budynku  wielorodzinnego . Budynek oddany do użytkowania w 2008 roku . Stan budynku -dobry.Właściciele  objętego tą księgą lokalu są wspolwłaścicielami w 64127/2559189 częściach części budynku i innych urzadzeń , które nie służą wyłacznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali  oraz w takiej samej części  użytkownikami wieczystymi przez czas do 05 grudnia 2089r. działki gruntu nr 96/9 z nieruchomości KW 90005/6. Prawo własności do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość przysługuje  w 1/25 części  Magdalenie Barbarze Siuśta ( c. Wacława i Albiny) na podstawie  umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego  numer rep. A 9241/2009 z dnia 08 września 2009roku oraz w pozostałej części innym osobom. Dnia 29 marca 2016r. weszła w zycie uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi . Uchwała  jest  pierwszym  korkiem  do rozpoczęcia  procesu rewitalizacji w sposób  zapewniający  przewidziany w ustawie  o rewitalizacji .Na podstawie  przeprowadzonych diagnoz obszaru  Łodzi wyznaczono obszar charakteryzujący się największą skalą negatywnych zjazwisk zarówno społecznych jak i gospodarczych ,środowiskowych , przestrzenno-funkcjinalnych i technicznych . Zgodnie z tą uchwałą m,in ustanawiasię na rzecz miasta Łodzi prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na ww. obszarze . Budynek z przedmiotowym lokalem nie jest wpisany do GEZ czy rejestru zabytków .Nieruchomośc lokalową nr G3 stanowi  hala garażowa  usytuowana na 1 kondygnacji buynku ,wielostanowiskowa , w ramach swojego udziału w wysokości 1/25 części w przedmiotowej nieruchomości właściciel ma prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 1 o powierzchni według inwentaryzacji budowlanej 12, 93 mkw . Wjazd do hali garażowej bramą zdalnie sterowaną  Suma oszacowania wynosi 18 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     13 575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 810,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:


ING Bank Śląski SA O. w Łodzi 92 10501461 1000 0090 9897 0750

lub na konto depozytowe Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi


BGK ODDZIAŁ W ŁODZI  PLN 47 1130 1017 0021 1001 3490 0004


najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg .


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.18:00 oraz przeglądać akta w  czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wejście od al. Kościuszki 107/109 sygn. akt II 1 Co 5657/16   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
    

Powrót