Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Piotr Weiss

Kancelaria Komornicza, Rogożnicka 2, Zabrze, 41-809 Zabrze

tel. 32 271 43 39 / fax. 32 375 03 39 strona internetowa: www.zabrzekomornik.pl

==========================================================================


Sygnatura akt sprawy głównej : Km 2522/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2018 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3 Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 215, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, położonej przy ul. Skłodowskiej-Curie 40, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00012552/4.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa składa się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 5420/21, 5414/19, karta mapy nr 3, obręb 12 Zabrze o łącznej powierzchni 3471 m2. Zabudowę nieruchomości stanowi oddany do użytku w 1953 roku budynek szkoły. Budynek 6-kondygnacyjny, podzielony na 3 części dylatacyjne, wzniesiony na planie 57,53 m × 12,43 m, wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z dobudówką od strony ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Dojazd do nieruchomości następuje drogą publiczną ulicy Skłodowskiej-Curie wyłożoną kostką brukową bazaltową. Powierzchnia zabudowy wynosi 880,00 m2. Kubatura budynku wynosi 17 676 m3. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku wraz z powierzchnią korytarzy rozprowadzających i korytarzy klatki schodowej i poddasza została ustalona według pomiarów własnych biegłego sądowego na 3 811,61 m2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły, nieruchomość trwale nieużytkowana, media odcięte od budynku, instalacja centralnego ogrzewanie uszkodzona na skutek zamarznięcia wody obiegowej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze przyjętym Uchwałą nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dn. 4 lipca 2011 teren oznaczony jest symbolem: MM– oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej niskiej, średniej i wysokiej intensywności.

Suma oszacowania wynosi 3 116 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 337 150,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 311 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zapytania w sprawie nieruchomości proszę kierować na e-mail:  asesortb@gmail.com 


Komornik Sądowy

Piotr Weiss


Powrót