Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Arkadiusz Ciepieniak
Kancelaria Komornicza  Sportowa 7/114, 05-600 Grójec
tel. /fax +483321366  e-mail: grojec3@komornik.pl
Km 593/17

                                                                                                                                                                                             


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  27-09-2018r.  o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu mającego siedzibę przy ul. Sportowa 14 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste dłużnikowi Mirosław Podskarbi (do dnia 29.12.2094), a będącego własnością Gminy Tarczyn - działka nr 443/2 o pow. 0,5886 ha, położonej w msc. Tarczyn, ul. Błońska 75, dla której  Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1G/00062197/3. Działka zabudowana (stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności) – budynkiem biurowym o konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 38,82 m2, budynkiem biurowo-przemysłowym o konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 460,03 m2, budynkiem przemysłowym o konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 488,69 m2, wiatą o powierzchni użytkowej 80,57 m2, wiatą obmurowaną o powierzchni użytkowej 197,45 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 136,16 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14,73 m2, budynkiem garażu o powierzchni użytkowej 13,06 m2 dobudowanym do wiaty.
Suma oszacowania wynosi 795 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 596 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 500,00 zł. Rękojmia musi wpłynąć na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Radomiu 63 10204317 2006 0000 2005 9317 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nabywca licytacyjny ma obowiązek odprowadzić 2 % PCC.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym w Grójcu przy ul. Sportowa 14 (I Wydział Cywilny, nr sprawy I Co 578/17), zawierające protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.    
                                                                                                                         Komornik Sądowy

                                                                                                                       Arkadiusz Ciepieniak


                                                             

 

Powrót