Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Paweł Wilkołazki

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 6a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz

tel. 158344441 / fax. 158344441

Sygnatura: KM 559/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Paweł Wilkołazki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz, pokój IV, odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr 25 – segment B, położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, na działce ewid. nr 1500/344, w obrębie 0003 Sandomierz Lewobrzeżny, w mieście Sandomierz, w sąsiedztwie podobnych budynków garażowych w zabudowie szeregowej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 16,00 m2. Według informacji z rejestru Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu przedmiotowa nieruchomość tj. spółdzielcze własnościowe prawo do garażu nr 25 – segment B nie ma założonej księgi wieczystej. Działka na której znajduje się garaż znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 5MW - tereny zabudowy wielorodzinnej zabudowane.    
    Nieruchomość stanowi własność Pana Jerzego Polka. Sąd Okręgowy w Kielcach I Wydział Cywilny zezwolił na prowadzenie egzekucji z tej nieruchomości na podstawie wyroku z dnia 10.02.2016 r. sygn. akt I C 914/15  uznającego za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela w sprawie KM 559/14 umowę zawartą w dniu 7 sierpnia 2014 r. w Kancelarii Notarialnej w Sandomierzu pomiędzy dłużnikiem, a jego synem Jerzym Polkiem, na mocy której darowane jest własnościowe spółdzielcze prawo do garażu nr B-25 położonego w Sandomierzu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, pozostającego w zasobach Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sandomierzu - w celu zaspokojenia wierzytelności wierzycielki w sprawie KM 559/14 wynikającej z tytułu wykonawczego będącego podstawą egzekucji w sprawie KM 559/14
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 28.542,00 zł.
    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 21.406,50 zł.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania
nieruchomości tj. 2.854,20 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany sposób.
    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem w godzinach od 9:00 do 15:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  
KOMORNIK SĄDOWY

Paweł Wilkołazki

Powrót