Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

ZASTĘPCA KOMORNIKA Komornik Jacek Wiesiołek

Kancelaria Komornicza, ul. Bema 1A, Będzin, 42-500 Będzin

tel. 506 258 461 / fax.

Sygnatura: Km 1237/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie ZASTĘPCA KOMORNIKA Komornik Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-11-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 109, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: ABC 1 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rogoźniku, położonej przy Topolowa 6/23, 42-500 Będzin, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00048028/3.
Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja udziału dłużnika w wysokości 2597/10000 części w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w podpiwniczeniu budynku nr 6 przy ulicy Topolowej w Będzinie, stanowiący miejsce postojowe nr 7, 8, 9, 10 w podpiwniczeniu budynku. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użykowania wieczystego gruntu do dnia 16 listopada 2100 r. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali : 346/10000 należącej do dłużnika: ABC 1 Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rogoźniku położonej: 42-500 Będzin, Topolowa 6/23, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KA1B/00048028/3] DO CENY NIERUCHOMOŚCI NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT !

Suma oszacowania wynosi 54 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 800,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 46 10202498 0000 8102 0129 6243.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

ZASTĘPCA KOMORNIKA Komornik Jacek Wiesiołek


Powrót