Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Krzysztof Biel

Kancelaria Komornicza, Stary Targ 6, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 338521443 / fax. 338521443

Sygnatura: Km 1799/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Krzysztof Biel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 114, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: Galicyjski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o., położonej przy Al. Jana Łyska 20, 43-400 Cieszyn, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1C/00051035/4 oraz 1709/5, 26844/4, 33326/9.
Opis nieruchomości:
prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonych w Cieszynie przy Al. Łyska 20, przy ul. Żeromskiego i przy ul. Adolfa "Bolko" Kantora 5, wraz z prawem własności zabudowy tych nieruchomości. Nieruchomości złożone są z sześciu działek o łącznej powierzchni gruntu 22.179m2, dla których urządzono cztery różne księgi wieczyste. Grunt działek jest przedmiotem prawa użytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. Działki nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami: działki 8/2, 9/2, 9/6 o łącznej pow. gruntu 21.649m2 - KW BB1C/00051035/4; działka nr 10/2 o pow. gruntu 114m2 - KW BB1C/00033326/9; działka nr 11/1 o pow. gruntu 187m2 - KW BB1C/00026844/4; działka nr 11/2 o pow. gruntu 229m2 - KW BB1C/00001709/5. Istnieje niezgodność zapisów pomiędzy danymi znajdującymi się w księdze wieczystej nr BB1C/00051035/4, a danymi znajdującymi się w ewidencji gruntów. Niezgodność ta dotyczy zarówo numeracji działek jak również wielkości powierzchni gruntu. Jako obowiązującą dla wyceny, przyjęto numerację i powierzchnię działek wg danych z ewidencji gruntów i budynków, jako źródła pierwotnego dla opisu nieruchomości zawartego w księdze wieczystej. Działki tych nieruchomości stanowią powiązaną poprzez zabudowę całość funkcjonalną i gospodarczą, za wyjątkiem jednej działki nr 8/2 o pow. 133m2, ujawnionej w księdze wieczystej BB1C/00051035/4, która nie jest powiązana z zabudową pozostałego gruntu nieruchomości. Na gruncie nieruchomości znajdują się zabudowania związane z dawnym zakładem produkcyjnym przetwórstwa owoców. Obecnie w przeważającej większości zabudowa nieruchomości nie jest używana, zdewastowana, wręcz w stanie ruiny, tylko częściowo jest używana na potrzeby działalności związanej ze skupem złomu lub na potrzeby niewielkiej działalności gospodarczej (małe warsztaty, garaż). Na gruncie nieruchomości przy ul. Adolfa "Bolko" Kantora nr 5 istnieje stary dom mieszkalny wielorodzinny, obecnie z powodu bardzo złego stanu niezamieszkały. Obiekt ten, jak wynika z zapisów obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, jest na liście budynków przeznaczonych do objęcia opieką konserwatorską. Duża część obiektów zabudowy nieruchomości jest bardzo stara i pochodzi z XIX wieku, lub z początku XX wieku, lecz została zmodernizowana w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia. Część zabudowy wzniesiono w latach 70-tych XX wieku. Łączna pow. użytkowa zabudowy nieruchomości wynosi 6.062m2, łączna pow. zabudowy - 5.679m2, a łączna kubatura - 32.600m3. Wielkości te obliczone zostały na podstawie pomiarów z natury. Grunt nieruchomości częściowo stanowi wysoka, stroma, w znacznym stopniu niedostępna skarpa. Inne zagospodarowanie nieruchomości stanowi przyłącze wodne, kanalizacyjne i elektryczne, ogrodzenia, utwardzenia nawierzchni. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyn, grunt nieruchomości w całości przeznaczono pod tereny usług sportu, rekreacji i wypoczynku

Suma oszacowania wynosi 1 130 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 753 573,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 113 036,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię należy uiścić wyłącznie na konto komornika: ING Bank Śląski SA 02 1050 1083 1000 0090 6229 4401.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Krzysztof Biel


Powrót