Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1M/00472840/3 (stanowisko postojowe w garażu podziemnym)

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Jacek Bogiel na podstawie art. 955 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-11-2018 r. o godz. 10:30 w budynku C Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 152, odbędzie się pierwsza licytacja udziału ułamkowego (nr udziału 89) wynoszącego 2/194 części nieruchomości - lokalu niemieszkalnego (garażu) położonego: 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 31/garaż 2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW WA1M/00472840/3. W ramach udziału współwłaściciel uprawniony jest do wyłącznego korzystania i posiadania stanowiska postojowego nr 125. Miejsce postojowe nr 125 znajduje się na poziomie -2.

Suma oszacowania wynosi 30 000,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 500,00 zł.

    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA  49 12405934 1111 0000 4740 8159 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie przy Kocjana Antoniego 3 akta postępowania egzekucyjnego Km 21552/16 (sygn. akt sprawy z nadzoru nad egzekucją z nieruchomości I Co 1944/17).

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

tel. 22-634-22-50, mail: asekomjb@gmail.com

siedziba kancelarii: ul. Karolkowa 58a, 01-193 Warszawa

     

                     Komornik Sądowy
                    Jacek Bogiel

  

Powrót