Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie

Anetta Paszkowska

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 2, Brzozów, 36-200 Brzozów

tel. 13 43 418 61 / fax. 13 43 418 61

Sygnatura: KM 1785/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie Anetta Paszkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzozowie z siedzibą przy 3-go Maja 2A, 36-200 Brzozów, pokój 10, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Kolano ( z d. Lasek) Marzena , położonej przy ,Niewistka, 36-204 Dydnia, dla której SĄD REJONOWY BRZOZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1B/00051891/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka ewid. nr 273 o pow. 0,1202 ha, zabudowana nieużytkowanym budynkiem produkcyjno-magazynowym, zlokalizowana w pośredniej części wsi Niewistka. Budynek produkcyjno-magazynowy - obiekt parterowy, niepodpiwniczony wykonany w technologii mieszanej, o powierzchni użytkowej 547,70 m2, obejmującej pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, zaplecze socjalno-sanitarne oraz biurowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną (3-fazową), wod.-kan. (wodociąg ze studni na działce sąsiedniej, kanalizacja sanitarna lokalna - bezodpływowy osadnik ścieków na działce sąsiedniej), C.O. na paliwo stałe (do kapitalnego remontu). Teren działki jest płaski, w większości zabudowany, częściowo ogrodzony elementami betonowymi, w pozostałej części pokryty wysoką trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka od strony północnej posiada dostęp do drogi utwardzonej, bez urządzonego zjazdu. Dojazd do działki odbywa się bramą wjazdową usytuowaną na działce sąsiedniej o nr ewid. 428, otaczającej przedmiotową działkę z trzech stron, posiadającej dostęp do drogi gminnej, łączącej się z drogą wojewódzką nr 835 relacji Przeworsk - Grabownica Starzeńska. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, pokryte samosiewami drzew i krzewów oraz droga utwardzona. W otoczeniu dalszym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, zabudowa magazynowa, nieruchomości rolne oraz rzeka San. Uzbrojenie działki stanowi sieć elektroenergetyczna, wod.-kan. (wodociąg ze studni na działce sąsiedniej, kanalizacja sanitarna lokalna - bezodpływowy osadnik ścieków na działce sąsiedniej). Część składową gruntu działki stanowi budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni użytkowej 547,70 m2 oraz ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych na długości 26 mb, stanowiące fragment ogrodzenia działki sąsiedniej o nr ewid. 428.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 132 697,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 522,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 269,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Brzozowie 51 8642 1113 2011 9310 8139 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Anetta Paszkowska


Powrót