Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji                                           OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 5.02.2019r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się:

pierwsza licytacja

nieruchomości zapisanej w KW: GW1G/00048120/9 oraz niewydzielnego udziału 1/2 części w nieruchomości zapisanej w KW: GW1G/00040986/1 stanowiącego drogę dojazdową do nieruchomości zapisanej w KW: GW1G/00048120/9

1.) nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze: KW:GW1G/00048120/9   

 Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gorzowie Wlkp. przy Al. 11-go Listopada i składa się z działki gruntu nr 1357 o powierzchni 19875,00m2 będącej w użytkowaniu wieczystym do 5.12.2089r. zabudowanej budynkami o charakterze komercyjnym stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności
 Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 7.726,86m2, w tym powierzchnia budynków możliwa do użytkowania w sposób komercyjny wynosi 5.704,00m2.
 Ponadto na przedmiotowej nieruchomości znajdują się: drogi utwardzane, ogrodzenia, infrastruktura w tym basen p.poż, pozostałości po budynkach  (mury z cegły, pozostałości budynków częściowo otynkowane, nadające się do rozbiórki).

 Użytkownikami wieczystymi działki gruntu nr 1357 oraz właścicielami budynków posadowionych przedmiotowej  nieruchomości  są  na  zasadach  wspólności  ustawowej  majątkowej  małżeńskiej  są Elżbieta Łubian  i  Zdzisław Łubian

 Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 3.035.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  2.276.700,00zł.

2.) niewydzielonego udziału 1/2 w nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KW:GW1G/00040986/1

 Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki gruntu nr 1358 o powierzchni 831,00m2, będącej w użytkowaniu wieczystym do 5.12.2089r. i stanowi drogę dojazdową do nieruchomości objętej ksiegą wieczystą KW: GW1G/0048120/09.
 W/w nieruchomość położona jest w Gorzowie Wlkp. przy Aleja 11-go Listopada

 Użytkownikami wieczystymi niewydzielonego udziału 1/2 części w przedmiotowej nieruchomości są na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej  Elżbieta Łubian  i  Zdzisław Łubian

  Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 16.550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  12.412,50zł.

       Licytant przystępujący do przetargu powinien przed licytacją złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
    303.560,00zł - nieruchomości objętej księgą wieczystą GW1G/00048120/9
        1.655,00zł - udziału 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą GW1G/00040986/1

 Rękojmia  powinna  być  złożona  w  gotówce  albo  przelana  na  konto  komornika: w  Banku  PKO BP. S.A.
II O/Gorzów Wlkp.  nr  26 1020 1967 0000 8102 0038 1350 przed licytacją.  
                                                   
   Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót