Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek
Kancelaria Komornicza w Cieszynie 

(kod: 43-400) ul. Bobrecka 1
tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324
e-mail:  cieszyn2@komornik.pl    www.komornik-cieszyn.pl


Sygn. akt Km 3158/17 i dalsze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 - sala nr 70 odbędzie się:


P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C Ioznaczonej jako:
- działka nr 188 stanowiąca plac manewrowy oraz działka nr 98/4 o łącznej pow. 2568 m2 jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji, zabudowana budynkiem przemysłowym o pow. użyt. 5752m2, stanowiącym przedmiot odrębnej własności, położona w Cieszynie ul. Schodowa obj. KW nr BB1C/00051383/8

- działka nr 100/1 o pow. 484 m2 jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji, zabudowana budynkiem przemysłowym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 871 m2 stanowiącym przedmiot odrębnej własności, położona w Cieszynie ul. Schodowa, obj. KW nr BB1C/00055663/3

- działka nr 98/3 o pow. 430 m2 jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji, stanowiąca drogę dojazdową, położona w Cieszynie ul. Pokoju, obj. Kw. nr BB1C/00055841/5


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:
2.358.402,00 zł w tym VAT 441.002,00 złCena wywoławcza - 3/4 wartości oszacowania:
1.768.801,50 zł w tym VAT 330.751,50 złRękojmia (1/10 ceny oszacowania):
235.840,20 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w kasie komornika lub na konto komornika w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr 17 8113 0007 2001 0001 8904 0003.

Po upływie zakreślonego wyżej terminu rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Dodatkowe informacje

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest u zbiegu ulic Schodowej i Pokoju w Cieszynie w centralnej strefie miasta powiatowego, w pobliżu rzeki Olzy – granicznej pomiędzy czeską i polską częścią miasta. Otoczenie stanowią tereny z zabudową oświatową, usług oraz mieszkaniową.

OPIS DZIAŁEK GRUNTOWYCH
Wyceniane nieruchomości składają się z 4 działek zabudowanych budynkami byłej drukarni (obecnie nieużytkowane) oraz placami postojowymi i drogą dojazdową z zagospodarowanym otoczeniem. W połączeniu ze sobą działki tworzą foremny kontur z nieregularną linią graniczną. Dostęp do drogi publicznej z 2 stron – do ul. Schodowej – bramą obok rzewiązki oraz od ul. Pokoju po dz. 98/3. Działki posiadają dostęp do sieci uzbrojenia – w,e,k,g. Konfiguracja tereny – znaczny spadek w kierunku zachodnim.

OPIS SKŁADNIKA BUDOWLANEGO

Dz. 98/4 o powierzchni 0,2484 ha zabudowana budynkiem przemysłowym byłej drukarni; budynek ”D” sześciokondygnacyjny, z czego 2 kondygnacje podziemne (jedna z kondygnacji podziemnych z uwagi na konfigurację terenu od zachodu na poziomie gruntu). Nad ostatnią kondygnacją nadziemną znajduje się dobudówka, w której mieszczą się maszynownie 2 dźwigów (wind). Obiekt wzniesiony w latach 60-tych XX w. w technologii przemysłowej, konstrukcji żelbetowej, częściowo prefabrykowanej, częściowo tradycyjnej – murowanej. Konstrukcja budynku szkieletowa. Ustrojem nośnym budynku są ramy żelbetowe. Ściany osłonowe wypełniono pustakami. Fundamenty z betonu żwirowego, zbrojonego. Stropy budynku wykonano z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Stropodach wentylowany, kryty papą. Klatka schodowa wewnętrzna żelbetowa, przechodzi przez wszystkie kondygnacje. Okna w ramach stalowych i drewnianych w złym stanie technicznym, w dużej części pozbawione szyb. Drzwi zróżnicowane, stalowe lub płycinowe i płytowe, ogólnie w złym stanie technicznym. Ściany od wewnątrz otynkowane, w pomieszczeniach sanitarnych oblicowane płytkami ceramicznymi, okładziny ogólnie w złym stanie technicznym. Posadzki zróżnicowane – częściowo wylewki przemysłowe, wylewki betonowe, terakota, płytki PCV, ogólnie w złym stanie technicznym.
Instalacje: wod.- kan., elektryczna, gazowa, c.o. C.o. z sieci zdalczynnej, grzejniki ”Fawier”.
Poziom parteru i piętra powtarzalny z obszernymi pomieszczeniami produkcyjnymi, na wyższych poziomach mniejsze pomieszczenia biurowe. Komunikacja odbywa się klatką schodową oraz 2 dźwigami. Na każdej kondygnacji znajdują się węzły sanitarne z toaletami.
Powierzchnię użytkową (z braku przedstawienia na oględzinach książki obiektu budowlanego) przyjmuje się z danych ujawnionych w KW.
Budynek „D”
P.u. : 5.752,00 m2, Kub.: 21.877,00 m3

Dz. 110/1 o powierzchni 0,0484 ha zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem przemysłowym byłej drukarni; budynek „C” dwukondygnacyjny, przylega do budynku „D” i jest z nim połączony na poziomie piętra tworząc tzw. przewiązkę z budynkiem „A”, który został wyłączony z kompleksu i sprzedany (nie stanowi przedmiotu niniejszej wyceny). Budynek bez podpiwniczenia pełnił funkcję zaplecza dla drukarni. Na parterze znajdowały się pomieszczenia warsztatów, pomieszczenia socjalne oraz garaż i pomieszczenie rozdzielni prądu, na piętrze zaś hala produkcyjna. Obiekt wzniesiony w latach 60-tych XX w. w technologii przemysłowej, konstrukcji żelbetowej, częściowo prefabrykowanej, częściowo tradycyjnej – murowanej. Konstrukcja budynku – ramy wielopiętrowe żelbetowe. Ściany osłonowe wypełniono pustakami. Fundamenty z betonu żwirowego, zbrojonego. Stropy budynku wykonano z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Stropodach kryty papą. Okna w ramach stalowych i drewnianych w złym stanie technicznym, w dużej części pozbawione szyb. Drzwi zróżnicowane, stalowe lub płycinowe i płytowe, ogólnie w złym stanie technicznym. Ściany od wewnątrz otynkowane, okładziny ogólnie w złym stanie technicznym. Posadzki zróżnicowane – częściowo wylewki przemysłowe, wylewki betonowe, terakota, ogólnie w złym stanie technicznym.
Instalacje: wod.- kan., elektryczna, gazowa, c.o. C.o. z sieci zdalczynnej, grzejniki ”Fawier”.
Powierzchnię użytkową (z braku przedstawienia na oględzinach książki obiektu budowlanego) przyjmuje się z danych ujawnionych w KW.
Budynek „C”
P.u. : 871,00 m2, Kub.: 4.877,00 m3

Budynki „C” i „D” opisane powyżej wstanie technicznym pogorszonym (przy zużyciu technicznym na poziomie 61%- 70%). Zużycie techniczne wynika z jednej strony z wieku budynków oraz gospodarki remontowej. Podczas oględzin stwierdzono zaniedbania w zakresie zabezpieczenia budynków przed wandalami i rabusiami. Wszelkie możliwe do usunięcia elementy metalowe zostały zrabowane. Otwory okienne i drzwiowe niezabezpieczone, stanowią otwartą bramę dla osób niepowołanych. W skrócie można opisać stan techniczny jako użyteczną do dalszej eksploatacji konstrukcję, którą należy wyposażyć w instalacje i elementy wykończeniowe.

Ze względu na konstrukcję budynków, aranżację pomieszczeń oraz użyte do wykończenia materiały, jak też stan techniczny i użytkowy składnik budowlany wycenianej nieruchomości może być wykorzystany alternatywnie do pierwotnej funkcji. Z uwagi na lokalizację w centralnej strefie miasta, po odpowiedniej adaptacji możliwe jest wykorzystanie na funkcje inne niż przemysłowe. Deficyt przestrzeni w ścisłym centrum Cieszyna powoduje, że tego typu nieruchomości po odpowiednim dofinansowaniu mogą stanowić atrakcyjną inwestycję.

 

OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI
Teren, gdzie zlokalizowane są działki stanowiące przedmiot niniejszej wyceny, nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Aktem prawa miejscowego, kształtującym sposób wykonywania prawa własności jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W granicach miasta Cieszyna obszary objęte zapisami planów są bardzo nieliczne, a ich ekwiwalentem w kontekście wyceny nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna. Dla przedmiotowego obszaru – dz. 98/3, 98/4, 100/1, 188 Obr. 43 – nie ma obowiązującego planu miejscowego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyn zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Cieszyna Nr XXXIII/338/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. wyceniane działki 98/3, 98/4, 100/1, 188 znajdują się w terenach oznaczonych symbolem A 19S-MU – tereny zabudowy śródmiejskiej.

1. Przeznaczenie podstawowe
1) intensywna zabudowa o funkcjach usługowych, mieszkaniowych, funkcjach mieszanych
głównie o zasięgu ogólnomiejskim i ponadmiejskim,
2) tereny placów, ciągów pieszych, zieleni urządzonej i innych przestrzeni publicznych,
3) budynki zamieszkania zbiorowego,
4) drogi,
5) sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej,
2. Przeznaczenie dopuszczalne
1) rzemiosło i funkcja mieszana mieszkaniowo-rzemieślnicza,
2) parkingi,
3. Ograniczenia zagospodarowania
1) zakaz lokalizacji: moteli, schronisk, budynków koszarowego, budynku zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztów śledczych, zakładów poprawczych, schronisk a także domów dziecka, domów rencistów, domów zakonnych, budynków z mieszkaniami socjalnymi
2) zakaz lokalizacji: budynków socjalnych oraz budynków przeznaczonych na potrzeby:
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki społecznej i socjalnej, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
3) zakaz lokalizacji nowych obiektów o charakterze przemysłowym, obiektów magazynowoskładowych, baz transportowych i obiektów handlu hurtowego, stacji paliw,
4) zakaz lokalizacji zespołów garaży jednopoziomowych.

4. Wytyczne do planów miejscowych
1) dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji terenu lub nieruchomości, nie wymienionych w punkcie 1 i 2, traktując je na zasadach przeznaczenia dopuszczalnego, przy czym nie obowiązuje % wskaźnik udziału powierzchni terenu przeznaczonego dla realizacji przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa w pkt 2),
2) udział powierzchni terenu przeznaczonego dla realizacji przeznaczenia dopuszczalnego nie może przekroczyć 10% powierzchni terenu o ww. kierunku zagospodarowania,
3) ujęcie w ustaleniach planu zabudowy przewidywanej w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego jest możliwe w przypadku gdy projekt planu obejmuje co najmniej obszar
całego terenu o ww. kierunku zagospodarowania.

Wskaźniki urbanistyczne:
1) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,5,
b) maksymalny – 5,0,
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki lub terenu inwestycji – 10% , przy czym dla istniejącej zabudowy dopuszczalny jest brak powierzchni biologicznie czynnej (0%).

W dniu dokonywania oględzin przedmiotowa nieruchomość nie była użytkowana.

Powrót