Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie

Waldemar Winnicki


Kancelaria Komornicza, Chopina 2, Jaworzno, 43-600 Jaworzno

tel. 32 225 16 99 / fax.

Sygnatura: Km 3262/18


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie Waldemar Winnicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2019 o godz. 10:30 w lokalu dłużnika pod adresem: Unii Europejskiej 10/67, 32-600 Oświęcim, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1płytka gresowa drewnopodobna format 30x120 cm, ilość ok. 51,84 m2 prod. Ragno 15 000,00 zł**3 750,00 zł
2płytka 3D czarna, hiszpańska Dune 4,5m2 decor+płytka bazowa11 200,00 zł**900,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W dniu przetargu rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmia może zostać uiszczona bezpośrednio w siedzibie kancelarii lub na rachunek komornika nr 85102025280000010203302882 PKO BP S.A. z podaniem imienia i nazwiska licytanta oraz sygnatury sprawy w kancelarii komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu że wniosły o zwolnienie ruchomości spod egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik udzieli przybicia osobie oferującej najwyższą cenę nabycia, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował. Z chwilą udzielenia przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówił przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.Stosownie do dyspozycji art. 106c ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rzecz faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy


Waldemar Winnicki


Powrót