Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Sebastian Dulko

Kancelaria Komornicza, ul. E. Orzeszkowej 55, 05-820 Piastów

tel. 22 753 57 00, 22 723 01 55 / fax. 22 753 57 00, 22 723 01 55

Sygnatura: Km 4986/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


nr KW: WA1P/00122984/9; WA1P/00122985/6; WA1P/00122986/3


(dot. sygn. akt I Co 1811/17)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-05-2019r. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr V odbędzie się pierwsza licytacja:

  1. nieruchomości (lokal usługowy stanowiący odrębną nieruchomość) położonej w Piastowie przy ul. Stanisława Bodycha 120/C1.U2 dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1P/00122984/9. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 113,53 m2. Lokal składa się z 2 pomieszczeń usługowych, 2 pomieszczeń socjalnych, komunikacji oraz 2 WC. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa etap 2 i 3 zatwierdzonego uchwałą nr LI/262/2005 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21-06-2005 r. Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: MN/MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Suma oszacowania wynosi 437.019,00 zł. (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewiętnaście złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 327.764,25 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia pięć groszy) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43.701,90 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy)  2. nieruchomości (lokal usługowy stanowiący odrębną nieruchomość) położonej w Piastowie przy ul. Stanisława Bodycha 120/D1.U1 dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1P/00122985/6. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 77,97 m2. Lokal składa się z 2 pomieszczeń usługowych, 2 pomieszczeń socjalnych, komunikacji oraz 2 WC. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa etap 2 i 3 zatwierdzonego uchwałą nr LI/262/2005 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21-06-2005 r. Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: MN/MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Suma oszacowania wynosi 300.120,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy sto dwadzieścia złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 225.090,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.012,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy dwanaście złotych)  3. nieruchomości (lokal usługowy stanowiący odrębną nieruchomość) położonej w Piastowie przy ul. Stanisława Bodycha 120/D1.U2 dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1P/00122986/3. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 94,40 m2. Lokal składa się z 2 pomieszczeń usługowych, 2 pomieszczeń socjalnych, komunikacji oraz 2 WC. Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa etap 2 i 3 zatwierdzonego uchwałą nr LI/262/2005 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21-06-2005 r. Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: MN/MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Suma oszacowania wynosi 363.342,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272.506,50 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36.334,20 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote i dwadzieścia groszy)Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

w Bank Polska Kasa Opieki SA O/ Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483. Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


          Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Biura a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego

kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Komornik Sądowy

Sebastian Dulko


Powrót