Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Magda Karolina Mendyk-Tarmas

Kancelaria Komornicza, ul Branickiego 17D, Białystok, 15-085 Białystok

tel. 85 748 29 70 / fax. 85 748 29 72

Sygnatura: Km 1396/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Magda Karolina Mendyk-Tarmas -


w zastępstwie asesor Agnieszka Emilia Iwnaowicz


na podstawie art. 1013(6) kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości


podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 21-05-2019 r. o godz.10:00


     w kancelarii  mieszczącej się 15-085 Białystok, ul. Branickiego 17D/III 


odbędzie się druga licytacja

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej  działki o nr 1578/29,1578/30 - grunt oddany w wieczyste użytkowanie, zabudowany budynkiem handlowo - usługowym o funkcji szkoleniowo-bankietowej pow. zabudowy 525,48 m2, pow. całkowitej 1345,28 m2, pow. użytkowej 1007,49 m2  i urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość 


należącej  do dłużnika: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J&J Urmiłowicz sp. jawna


położonej: 16-020 Czarna Białostocka, Fabryczna 7,


             dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych


prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW: BI1B/00143500/7]
Suma oszacowania wynosi 1.205.471,34 (w tym 23 % VAT), zaś cena wywołania jest równa 1/2  sumy oszacowania i wynosi 602.735,67zł (w tym 23% VAT).
W dzień przed licytacją od godz. 08:00 do godz.15:00 wolno przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 15-085 Białystok, ul. Branickiego 17D/III odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać po uprzednim kontakcie z kuratorem dłużnika w godzinach 08:00 - 15:00 w dni powszednie.


Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W szczególności stosownie do dyzpozycji art. 867 i nast. kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rekojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 120 547,13zł najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub wpłacić na rachunek kancelarii komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 62 1020 1332 0000 1302 0816 3422 podając numer sprawy Km 1396/17. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysiecy złotych. Rekojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.


Stosownie do dyspozycji art. 867 i nast. kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.


Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egz. została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).


Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).


Prawa osób trzecich nie będa przeszkodą do przeoprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


  Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy

Magda Karolina Mendyk-Tarmas


Powrót