Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki 

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 2267/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/00059426/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  03-07-2019r. o godz.11:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 w sali nr 2,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika: BARBARA CZESŁAWA Sikorska i Przemysław Sikorski
położonej: 05-085 Kampinos, ul. Podkowy 1, Pasikonie, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/00059426/8   [NKW: WA1G/00059426/8]


Do nabycia własności powyższej nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej ma zastosowanie ograniczenie w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikajacych z art 2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ) wprowadzonego przez art 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw 
( Dz.U. z 2016 r., poz. 585 ). 
Nieruchomość gruntowa zabudowana 2 budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami niemieszkalnymi  stanowią trzy  działki ewidencyjne nr: 25/44, 25/45, 25/46 zlokalizowane w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Kampinos w obrębie 00/18 Pasikonie, wieś Pasikonie ul Podkowy 1. 
Nieruchomość położona jest przy drogach powszechnego korzystania: od zachodu - ul. Podkowy, od wschodu - ul Konika Polskiego, od Północy - ul. bez nazwy.
Cała nieruchomość posiada powierzchnię 3,3053 ha, przy czym:
 Działka ew. 25/44 jest niezabudowana i ma powierzchnię 1,1017 ha, działka położona jest przy drogach powszechnego korzystania: od zachodu - ul. Podkowy, od wschodu - ul Konika Polskiego, od Północy - ul. bez nazwy;
Działka ew. 25/45 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i ma powierzchnię 1,1018 ha, położona przy ul Podkowy;
Działka ew. 25/46  jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz 2 budynkami niemieszkalnymi i ma powierzchnię 1,1018 ha, od zachodu położona przy ul Podkowy, od wschodu przy ul. Konika Polskiego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos ( dotyczy fragmentu wsi Pasikonie dz. ew. 25 ) zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kampinos nr XXXII/243/2002 r z 20-06-2002 r wyceniana nieruchomość położona jest na terenach rolnych z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej. Symbol planu "R"


Suma oszacowania wynosi 1 331 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    998 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 133 140,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w    Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim 
I Wydział Cywilnyprzy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót