Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Maciej Gierszewski

Kancelaria Komornicza, Jana Nałęcza 37, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (0-22) 775-69-60 / fax.

Sygnatura: Km 574/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Hotel Modlin Conference & Spa Spółka Akcyjna, położonej przy Gen. Thommee , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/00071034/0, WA1N/00066994/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowa, na której prowadzone są działania inwestycyjne polegające na budowie budynku hotelowego wraz z budynkiem restauracji "Borodino" o łącznej powierzchni użytkowej 10 012,20 m2 i parkingiem lotniskowym przy ul. Gen. W. Thommee nr 10 w Nowym Dworze Mazowieckim gmina Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, w województwie mazowieckim – działki o nr ew. 11/4,11/21,11/22 i 11/17 o łącznej powierzchni 33826 m2. Działki opisane są w księgach wieczystych: KW NR WA1N/00071034/0 dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 11/4, 11/21 i 11/22 oraz KW NR WA1N/00066994/9 dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 11/17, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość o łącznej powierzchni 33 826 m2 położona przy ulicy gen. Wiktora Thommee w północnej części miasta Nowy Dwór Mazowiecki w bezpośrednim sąsiedztwie zbiegu dróg krajowych 62 i 85 oraz Twierdzy Modlin, w odległości ok. 2,8 km od centrum miasta powiatowego Nowy Dwór Mazowiecki i 3,8 km od portu lotniczego Warszawa- Modlin.

Suma oszacowania wynosi 39 819 022,95 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 546 015,30 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 981 902,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 90 12403480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Gierszewski


Powrót