Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łasku

Piotr Staniszewski

Kancelaria Komornicza, Warszawska 46, :Łask, 98-100 Łask

tel. 436773664 / fax. 436773664

Sygnatura: KM 1025/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Piotr Staniszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-09-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy Kolejowa 12, 98-100 Łask, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Osiniecki, położonej przy ,Zdziechów, 95-083 Lutomiersk, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1L/00037820/0.
Opis nieruchomości:
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Piotr Staniszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2019 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 12 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości, którą stanowi działka gruntu o nr ewidencyjnym 203/4 o pow. 0,1452ha. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej, jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej , we wschodnim boku działki w ogrodzeniu znajduje się furtka i brama dwuskrzydłowa o konstrukcji stalowej. Ogrodzenie południowego boku działki nie jest wzniesione w granicy działki, jest przesunięte o ok. 1 m na południe od geodezyjnej granicy i znajduje się na sąsiedniej działce ewidencyjnej nr 203/5. Nieruchomość posiada przyłącze elektryczne w postaci wewnętrznej rozdzielni usytuowanej przy północnej granicy działki oraz posiada przyłącze wodociągowe ze studzienką wodomierzową usytuowaną w odległości ok. 2,5 m od północnej granicy działki. Na nieruchomości znajduje się jedynie drewniana komórka gospodarcza nie stanowiąca części składowej nieruchomości. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomośc położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jako przeznaczenie uzupełniające - usługi. należącej do dłużnika:Krzysztof Osiniecki, położona jest : 95-083 Lutomiersk, Zdziechów, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1L/00037820/0 Suma oszacowania wynosi 100 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 050,00zł. na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piotrkowie 22 10203916 2106 0000 2010 2518 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 . Akta egzekucyjne wraz z protokołem oszacowania nieruchomości, operatem szacunkowy do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łasku Piotr Staniszewski przy ul. Warszawska 46 do dnia przekazania akt egzekucyjnych do Sądu Rejonowego w Łasku przy ul. Kolejowa 12 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości. Komornik Sądowy Piotr Staniszewski

Suma oszacowania wynosi 100 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 375,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank 17 10203916 0000 0202 0198 8138.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Staniszewski


Powrót