Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
ORAZ BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
nr KW LD1G/00065369/5

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański  z siedzibą w Zgierzu (95-100) ul. ks.J.Popiełuszki 3 A (tel.42-716-10-39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  19 WRZEŚNIA 2019r. o godz. 14:30
w    budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu mającego siedzibę przy ul.Sokołowska 6 w sali nr XII,    
odbędzie się w sprawie przeciwko Jackowi Sukiennik  druga licytacja wieczystego użytkowania działki gruntu oraz budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położoną:
95-100 Zgierz, ul.Bocznica Kolejowa
dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW LD1G/00065369/5

Przedmiotowa nieruchomość położona w Zgierzu pomiędzy ul. Barwnikową a ul. Konstantynowską, składa się z jednej działki ewidencyjnej oznaczonej nr 269/1 w obrębie 121.Działka posiada kształt nieregularnego wieloboku, wydłużony (długość działki około 565 mb) i stosunkowo wąski (szerokość działki od 24 mb w części zachodniej do około 7 mb w części wschodniej) i obejmuje powierzchnię 5935 m2. Ukształtowanie terenu płaskie. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny produkcyjno-usługowe. Są to tereny zabudowane, drogi, infrastruktura techniczna. Działka nr 269/1 wykorzystywana jest jako funkcjonująca bocznica kolejowa.

Suma oszacowania wynosi 332 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    221.400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  33 210,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także przelewem bankowym  na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zgierzu  88 10203440 0000 7902 0015 9996
nie później w dniu poprzedzającym przetarg z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku bankowym komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.14:00 oraz przeglądać w     Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul.Sokołowska 6  (I Co 402/18)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
Michał Durański

Powrót