Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Michał Szmal

Kancelaria Komornicza, Strażacka 36, Myszków, 42-300 Myszków

tel. 34 3101869 / fax. 34 3101869

Sygnatura: KM 909/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Michał Szmal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sławomir Dydak Mirosława Mucha, położonej przy ,Skałka, 42-421 Włodowice, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00081057/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w msc. Skałka gm. Włodowice na którą składają się działki gruntu o nr ewidencyjnym 7, 42/3, 169/7, 169/8 oraz 169/9 o łącznej powierzchni 0,6206 ha. Nieruchomość składa się z następujących działek gruntu: - działka gruntu o nr ewidencyjnym 7 o pow. 0,2660 ha położona w strefie terenów leśnych, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zieleni niezagospodarowanej. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o szerokości około 14 m. Działka posiada dostępu do sieci wodociągowej i elektrycznej. Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Kopaniny poprzez działkę o nr. ewid. 1909/2, która stanowi własność osoby trzeciej. Również posiada dodatkowy dostęp do drogi - działka gruntu o nr. ewid. 32/2 - droga leśna; - działka gruntu o nr ewidencyjnym 42/3 o pow. 0,1087 ha położona w strefie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zieleni niezagospodarowanej. Działka o kształcie trapezu o szerokości około 29 m. Na działce przebiega nadziemna linia energetyczna niskiego napięcia. Na działce posadowiony jest jeden słup aowy. Działka posiada dostępu do sieci wodociągowej i elektrycznej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. - działki gruntu o nr ewidencyjnych 169/7 o pow. 0,1126 ha oraz 169/8 o pow. 0,0201 ha tworzą gospodarczą całość, położone są w strefie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zieleni niezagospodarowanej. Działki łącznie posiadają kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 22 m. W części przeznaczonej po uprawy rolne użytkowany rolniczo, w narożniku posadowiony słup energetyczny trójnożny. Posadowienie i przebieg linii nie ograniczają sposobu użytkowania. Działka o nr. ewid. 169/7 posiada dostępu do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Natomiast działka o nr. ewid. 169/8 posiada dostę do drogi publicznej poprzez w/w działke gruntu; - działka gruntu o nr ewidencyjnym 169/9 o pow. 0,1132 ha położona w strefie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zieleni niezagospodarowanej. Działka o kształcie trapezu o szerokości około 30 m. Działka posiada dostępu do sieci wodociągowej i elektrycznej oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 kpc.) na rachunek bankowy sum depozytowych Ministerstwa Finansów: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004 wskazując numer księgi wieczystej oraz sygnaturę sprawy: ICo 1083/18. W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty wadium i

Suma oszacowania wynosi 173 617,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 212,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 361,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK O/Katowice 23 1130 1017 0021 1000 5390 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Szmal


Powrót