Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW nr  SZ1S/00027304/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Dawid Przybylak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-08-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 odbędzie się druga licytacja:

udziału w wysokości 1903/10000 części w nieruchomości stanowiącej pomieszczenia znajdujące się w części parterowej i piwnicznej o pow. użytkowej 361,70 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania działki gruntu położonych 71-627 Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 45 - objętego księgą wieczystą KW nr SZ1S/00027304/8 - należącego do dłużnika Masdalmau spółka akcyjna z siedzibą w Gironie.

Suma oszacowania wynosi 797 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  531 466,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 720,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA O. w Szczecinie 87 14401143 0000 0000 1428 6675 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania rachunku organu egzekucyjnego).  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego zawierający wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Akta postępowania egzekucyjnego zostaną złożone w sądzie na tydzień przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

                                                                                                                                                Komornik Sądowy

                                                                                                                                                  Dawid Przybylak

Powrót