Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski
Kancelaria Komornicza nr III w Myszkowie
Kancelaria Komornicza 42-300 Myszków, ul.  Pułaskiego 12
tel.: 34 355 20 11, fax: 34 3552011, www.komornikmyszkow.pl,  email: biuro@komornikmyszkow.pl
konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Centrala 33 8279 0000 0127 0231 2001 0001
Sygn. akt Km 2739/18
Myszków, dnia 2019-06-18


O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacji w trybie uproszczonym
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski zawiadamia na  podstawie art.10136kpc, że w dniu 04.09.2019 r. o godz. 10.00 w kancelarii komornika przy ul. Pułaskiego 12 w Myszkowie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości stanowiącej działkę nr 985, dla której urządzono księgę wieczystą o numerze CZ1M/00081415/5 o pow. 0,3790 ha poł. w Kroczycach Okupne, w niedalekiej odległości od ul. Marianki. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości około 20m. Rzeźba terenu zróżnicowana, charakterystyczna dla obszarów Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Działka pokryta podrostem leśnym, samosiejkami- głównie sosna, świerk. Działka nie posiada dostępu do drogi oraz nie jest wyposażona w jakiekolwiek urządzenia infrastruktury technicznej.
Suma oszacowania: 22.900,00 zł        Wysokość rękojmi:2.290,00 zł
Cena wywołania:17.175,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika o nr 33 8279 0000 0127 0231 2001 0001 z podaniem sygnatury sprawy KM 2739/18 i numerem ewidencyjnym działki,  bądź w kancelarii komornika. W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii  komornika w Myszkowie, ul. Pułaskiego 12.
    Na podstawie 10136 §1 kpc w zw. z art. 8672§2 kpc  w licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej egzekucji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
    W przypadku wylicytowania nieruchomości należy wpłacić całą cenę nabycia, bądź- jeżeli cena nabycia przewyższa pięć tysięcy złotych- 1/5 tej ceny nie mniej niż 500,00 zł a pozostałą część  dnia następnego na warunkach określonych w art. 10136 §1 kpc w zw. z art. 871 kpc.
UWAGA: Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.).

K  O  M  O  R  N  I  K
Tomasz Nowakowski

   
Powrót