Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski
Kancelaria Komornicza nr III w Myszkowie
Kancelaria Komornicza 42-300 Myszków, ul.  Pułaskiego 12
tel.: 34 355 20 11, fax: 34 3552011, www.komornikmyszkow.pl,  email: biuro@komornikmyszkow.pl
konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Centrala 33 8279 0000 0127 0231 2001 0001
Sygn. akt Km 2739/18
Myszków, dnia 2019-06-18


O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacji w trybie uproszczonym
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski zawiadamia na  podstawie art.10136kpc, że w dniu 04.09.2019 r. o godz. 10.00 w kancelarii komornika przy ul. Pułaskiego 12 w Myszkowie odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości, stanowiącej działkę nr 472, dla której urządzono księgę wieczystą o numerze CZ1M/00081414/8 o pow. 0,2614 ha poł. w Kroczycach Starych. Działka w kształcie prostokąta o szerokości około 27m, położona w rejonie nieruchomości rolnych oraz zalesień śródpolnych. Teren działki równy bez widocznych deformacji, niezagospodarowany pokryty samosiejkami drzew bez wartości materialnej aktualnie niewykorzystywany na cele produkcji rolnej czy też leśnej oraz nie jest wyposażony w jakiekolwiek urządzenia infrastruktury technicznej.
Suma oszacowania: 16.700,00 zł        Wysokość rękojmi:1.670,00 zł
Cena wywołania:12.525,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika o nr 33 8279 0000 0127 0231 2001 0001 z podaniem sygnatury sprawy KM 2739/18 i numerem ewidencyjnym działki,  bądź w kancelarii komornika. W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii  komornika w Myszkowie, ul. Pułaskiego 12.
    Na podstawie 10136 §1 kpc w zw. z art. 8672§2 kpc  w licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej egzekucji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
    W przypadku wylicytowania nieruchomości należy wpłacić całą cenę nabycia, bądź- jeżeli cena nabycia przewyższa pięć tysięcy złotych- 1/5 tej ceny nie mniej niż 500,00 zł a pozostałą część  dnia następnego na warunkach określonych w art. 10136 §1 kpc w zw. z art. 871 kpc.
UWAGA: Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.).

K  O  M  O  R  N  I  K
Tomasz Nowakowski

   
Powrót