Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Mariusz Chojnicki


Kancelaria Komornicza, S. Grota Roweckiego 3, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka

tel. 296440944 / fax. 296440944

Sygnatura: GKm 96/19


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 o godz. 12:00 w lokalu dłużnika pod adresem: Załuski Lipniewo 12, 07-305 Załuski Lipniewo, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1Udział 1/2 we własności przyczepy ciężarow ej rolniczej POMOT T546, nr 4600605919 000,00 zł**6 750,00 zł
2Udział 1/2 we własności ładowacza czołoweg o Stoll FZ20, nr 7031346, rok 2012110 000,00 zł**7 500,00 zł
3Udział 1/2 we własności kosiarki Kuhn GMD 702F, rok 2004/200517 000,00 zł**5 250,00 zł
4Udział 1/2 we własności przetrząsacza poko sów Kuhn GF 5001MH, rok 2005/200616 000,00 zł**4 500,00 zł
5Udział 1/2 we własności wozu asenizacyjneg o T-546, rok 2002/2003110 000,00 zł**7 500,00 zł
6Udział 1/2 we własności kosiarki dyskowej Novacat, 265H nr 3788105471, rok 2005/0614 000,00 zł**3 000,00 zł
7KROWA MLECZNA EE0015557049 UR. 201415 000,00 zł**3 750,00 zł
8KROWA MLECZNA EE0017880046 UR. 201515 000,00 zł**3 750,00 zł
9KROWA MLECZNA PL005402514889, UR.201515 000,00 zł**3 750,00 zł
10KROWA MLECZNA PL005343315668 UR.201615 000,00 zł**3 750,00 zł
11KROWA MLECZNA PL005235104196 UR.201315 000,00 zł**3 750,00 zł
12KROWA MLECZNA LU099456858, UR.201515 000,00 zł**3 750,00 zł
13KROWA MLECZNA PL005256797698, UR. 201115 000,00 zł**3 750,00 zł
14KROWA MLECZNA PL005350592137, UR. 201615 000,00 zł**3 750,00 zł
15KROWA MLECZNA EE0015814159, UR. 201415 000,00 zł**3 750,00 zł
16KROWA MLECZNA PL005406485611 UR. 201415 000,00 zł**3 750,00 zł
17KROWA MLECZNA EE0016505452, UR. 201415 000,00 zł**3 750,00 zł
18KROWA MLECZNA PL005228823028 UR. 201115 000,00 zł**3 750,00 zł
19KROWA MLECZNA CZ330417952 UR. 201515 000,00 zł**3 750,00 zł
20KROWA MLECZNA PL005314428557, UR. 201615 000,00 zł**3 750,00 zł
21KROWA MLECZNA PL005322350246, UR.201615 000,00 zł**3 750,00 zł
22KROWA MLECZNA LV010894019147, UR.201315 000,00 zł**3 750,00 zł
23KROWA MLECZNA EE0015813909, UR.201415 000,00 zł**3 750,00 zł
24KROWA MLECZNA LV006602510502, UR.201315 000,00 zł**3 750,00 zł
25KROWA MLECZNA PL005348487902, UR.201415 000,00 zł**3 750,00 zł
26KROWA MLECZNA PL005406485666, UR.201415 000,00 zł**3 750,00 zł
27KROWA MLECZNA LU599504170 UR.201615 000,00 zł**3 750,00 zł
28KROWA MLECZNA PL005348487933 UR.201415 000,00 zł**3 750,00 zł
29KROWA MLECZNA PL005347753220 UR.201415 000,00 zł**3 750,00 zł
30KROWA MLECZNA EE0016505551 UR.201415 000,00 zł**3 750,00 zł
31KROWA MLECZNA EE0016918009 UR.201515 000,00 zł**3 750,00 zł
32KROWA MLECZNA PL005402514780, UR.201515 000,00 zł**3 750,00 zł
33KROWA MLECZNA LU199461677 UR. 201615 000,00 zł**3 750,00 zł
34KROWA MLECZNA EE0016918207 UR. 201515 000,00 zł**3 750,00 zł
35KROWA MLECZNA LU899504160 UR.201615 000,00 zł**3 750,00 zł
36KROWA MLECZNA LU299461671 UR.201515 000,00 zł**3 750,00 zł
37KROWA MLECZNA PL005351314455 UR. 201615 000,00 zł**3 750,00 zł
38KROWA MLECZNA LU699520084 UR.201615 000,00 zł**3 750,00 zł
39KROWA MLECZNA PL005402514803 UR.201515 000,00 zł**3 750,00 zł
40KROWA MLECZNA PL005405552017 UR.201515 000,00 zł**3 750,00 zł
41KROWA MLECZNA CZ473783931 UR.201215 000,00 zł**3 750,00 zł
42KROWA MLECZNA CZ398420921 UR.201415 000,00 zł**3 750,00 zł
43KROWA MLECZNA PL005343315781 UR.201615 000,00 zł**3 750,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię nalezy wpłacić na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332 lub w kancelarii.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.(art. 871 kpc)  Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy


Mariusz Chojnicki


Powrót