Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

likwidator Komornik Artur Gadomski

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 12B/5, Wrocław, 50-541 Wrocław

tel. 713442999 / fax. 713472404

Sygnatura: KM 119/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu likwidator Komornik Artur Gadomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 129, odbędzie się druga licytacja garażu należącego do dłużnika: ............, położonego przy Obrońców Poczty Gdańskiej 66, 52-204 Wrocław, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00139859/9.
Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E Likwidator Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Marzanny Strzałkowskiej Komornik Artur Gadomkski we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04/10/2019r. o godz.10:30 w sali nr 129 w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków przy ul.Podwale 30 we Wrocławiu we Wrocławiu odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A Nieruchomości w postaci udziału w nieruchomości o funkcji niemieszkalnej (poddziemny garaż wielostanowiskowy) wynoszącego 208/10000 części składającego się z prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wrocław, przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 66 stanowiąca własność dłużnika: Kosiński Łukasz Dla przedmiotowej nieruchomości - garażu wielostanowiskowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00139859/9. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 1795/10000 Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 58, 58A, 60-66, 66A-66G, Ułańska 72, 72A, 74, 74A, 76, 76A, 76B, 76C, 76D, 78, 78A oraz działka nr 63, AM-9, obręb Ołtaszyn o pow. 4644m2) została urządzona księga wieczysta nr WR1K/00091657/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21 245,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 14 163,33zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 2 124,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek komornika nr 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001 (mBank SA O/Wrocław) z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 20/09/2019 od godz. 09:00 do godz.09:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można przeglądać w sądzie akta postępowania egzkucyjneg. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz pod adresem email: kancelaria@komornik-strzalkowska.pl

Suma oszacowania wynosi 21 245,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 14 163,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 145,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: mBank 83 1140 1140 0000 2129 7400 1001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
20.09.2019 09:00 - 09:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

likwidator Komornik Artur Gadomski


Powrót