Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał

Kancelaria Komornicza, Mostowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica

tel. 717111516 / fax.

Sygnatura: Km 2930/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Łukasz Baczmański, położonej przy Sądowa 4,Piotrkowiczki, 55-114 Wisznia Mała, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00041182/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 2,9154 ha, znajdująca się w granicach czterech działek ewidencyjnych położonych w obrębie Piotrkowiczki, gm. Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie tj. 1) działka nr 36 o pow. 1,94 ha zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wartość: 623.179,00zł. 2) działki rolnej nr 47 o pow. 0,75 ha - wartość 32.850,00zł. 3) działki rolnej nr 65 o pow. 0,01970 ha - wartość 5.693,00zł. 4) działki rolnej nr 66 o pow. 0,0284 ha - wartość 821,00zł. Nieruchomość opisana w KW nr WR1W/00041182/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, jako nieruchomość gruntowa, stanowiąca grunty rolne zabudowane, położona jest (działka nr 36) przy ul. Sadowej 4 w Piotrkowiczkach, 55-114 Wisznia Mała. Zabudowę działki nr 36 stanowi wolno stojący, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parterowy z użytkowym poddaszem), w całości podpiwniczony, budynek mieszkalny jednorodzinny wybudowany na początku XXI wieku (rozpoczęcie budowy w 2009r., zamieszkały od 2013r.) wybudowany w technologii tradycyjknej, o pow. zabudowy: 140,50 m2, pow. użytkowej 161,39 m2 + garaż 24,65m2 + całkowicie zagłębione piwnice 107,50 m2 (łącznie 279,60 m2) i kubaturze 1184,10 m3. Budynek jest zamieszkały, choć nie zostały zakończone wszystkie prace budowlane. Według złożonego oświadczenia z powodu nie zakończenia robót budowlanych nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym, posiada instalację elektryczną, wodną (z własnego ujęcia, bez stacji uzdatniania wody, nie kwalifikującą się do spożycia) i kanalizacyjną (do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków), instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej (gruntowa pompa ciepła), brak sieci i instalacji gazowej oraz telekomunikacyjnej. Ponadto na działce znajduje się blaszany garaż (podwójny) z przylegającą wiatą, jednak są one położone odmiennie niż wskazuje na to projekt zagospodarowania terenu, nie zostały zrealizowane pozostałe obiekty gospodarstwa rolnego, tj. szklarnia i budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny znajduje się w centralnej części działki, która posiada kształt wydłużonego prostokąta, o wymiarach ok. 40m x 500m, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni gruntowej, do której przylega swym krótszym, południowym bokiem. Teren działki jest ogrodzony, zagospodarowany przy budynku jako przydomowy teren zieleni - trawnik, skarpy z ozdobną zielenią oraz pojedynczymi krzewami, bez urządzonej komunikacji, przy garażach jako plac składowy z materiałami budowlanymi, zaś w pozostałej części (frontowa i tylna część działki) jako grunt użytkowany rolniczo. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energetycznej, brak sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Teren obejmujący przedmiotową działkę posiada aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, iż nieruchomość położona jest na terenie zabudowy zagrodowej (część frontowa) i grunty rolne (część tylna). Na terenie nieruchomości znajduje się wybudowana wolno stojąca instalacja kolektorów fotowoltaicznych (brak dokumentów). Działka nr 47 (użytki rolne w klasie IIIa) znajduje się przy północnej granicy działki nr 36, zaś położone przy sobie działki 65 i 66 (rozdzielone rowem melioracyjnym), stanowią łąki trwałe w II i III klasie, znajdują się w oddaleniu ok 0,35km na wschód od działki zabudowanej. Te trzy działki posiadają dostęp do drogi gruntowej, stanowią teren odłogowanej roli, przeznaczony w planie miejscowym na cele upraw rolnych, w tym objęte jako ciągi ekologiczne wzdłuż cieków wodnych.

Suma oszacowania wynosi 662 543,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 496 907,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 254,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 23-1600-1462-1827-8881-0000-0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
12.11.2019 10:00 - 10:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy mieszczącym się pod adresem: Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Damian Miliński Zastępca Dariusz Cupał


Powrót