Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 2149/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-11-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ROBERT GRABOWSKI, położonej przy Witkacego , 84-220 STRZEBIELINO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00081122/9.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzą dwie niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 45000 m2. Działki są regularnego kształtu i znajduje się na terenie o lekko zróżnicowanej rzeźbie. Na działce nr 284/61 znajduje się zbiornik ziemny - wyłożony zgrzewaną folią. Zbiornik ten zachodzi również na dz. 284/57. Według oświadczenia p. Roberta Grabowskiego zbiornik formalnie nie był ukończony, choć wskazuje również że Nadzór Budowlany miał wydać pozwolenie na użytkowanie. Zbiornik był wykorzystywany do składowania cieczy przez byłego dzierżawcę (firmę Veolia) i według oświadczenia zajmuje ok. 1,35 ha (według pomiaru z mapy na stronie leczyce.e-mapa.net powierzchnia zbiornika to ok. 0,9 ha, a ok. 1,35 ha ma powierzchnia obecnego zbiornika i starej, sąsiedniej nieużytkowanej części). Obok tegoż zbiornika jest też pozostałość po drugiej, starej części zbiornika, która była wyłożona betonem - obecnie beton zniszczony, skruszony. Według oświadczenia właściciela działki obecnie nie są dzierżawione. Przy zbiorniku, już na działce nr 284/57, część terenu jest utwardzona asfaltem tworząc drogę wjazdową i wyjazd z działki. Teren części działek (ze zbiornikiem) jest również ogrodzony płotem z siatki na słupkach stalowych na podmurówce z dwoma bramami wjazdowymi. Z uwagi na w/w zagospodarowanie terenu, w tym łączne zainwestowanie w postaci użytkowanego zbiornika na ciecze, obie działki są funkcjonalnie powiązane ze sobą. Sąsiedztwo nieruchomosci stanowią działki niezabudowane, a po drugiej stronie ulicy obiekty produkcyjne i usługowe. Dojazd do działek od strony ulicy Wyspiańskiego - droga utwardzona płytami ażurowymi. Droga dojazdowa stanowi własność Gminy. W ulicy jest sieć energetyczna i wodociągowa. Przeznaczenie w planie miejscowym: Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy Łęczyce nr XLI/60/2017 z dnia 07.08.2017r. - nieruchomość położona jest na terenie: zabudowy rzemieślniczej i usługowej - symbol 6.4.P,

Suma oszacowania wynosi 1 168 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 778 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 116 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski


Powrót