Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Mariusz Bojeczko

Kancelaria Komornicza, ul. Świętopełka 2, Gdańsk, 80-361 Gdańsk

tel. 58 3223144 / fax. 58 3223144

Sygnatura: Km 1273/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Bojeczko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2019 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: Lesław Lubomański, położonego przy ul. Pestalozziego , 80-445 Gdańsk, dla którego III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00054009/9.
Opis nieruchomości:
_______________ Nieruchomość położona w Gdańsku przy ul. Pestalozziego stanowiąca działkę nr 206/8 o pow. 22m2, obręb 42, zabudowana w całości GARAŻEM nr 134 w zabudowie szeregowej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 54009 [NKW GD1G/00054009/9], należąca do dłużnika Lesława Lubomańskiego. _______________ Suma oszacowania wynosi 25.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19.200,00zł. _______________ Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. najpóźniej w dniu 13.11.2019r., obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.560,00zł na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdańsku 09 12405400 1111 0000 4916 4028 lub w gotówce, w kasie kancelarii komornika. _______________ Nie będą akceptowane przelewy rękojmi, których wpływu na rachunek komornik nie zarejestruje do dnia 13.11.2019r., jak i wpłaty gotówkowe rękojmi dokonane po tym dniu. _______________ Pełnomocnik zastępujący licytanta winien być zaopatrzony w stosowne pełnomocnictwo do zastępowania licytanta w konkretnym przetargu tj. do wzięcia udziału w określonej licytacji, skonkretyzowanej nieruchomości. Pełnomocnicy nie posiadający stosownego pełnomocnictwa lub posiadający pełnomocnictwo ogólne do nabywania nieruchomości (bez wyszczególnienia konkretnego przetargu), nie będą dopuszczani do udziału w licytacji. _______________ W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach 04.11., 06.11., 08.11. i 12.11.2019r., w godz. 15.00 - 15.30, oraz w tym samym okresie czasu, w dni powszednie, w godz. 8.00 - 15.00, przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w pok. A28, odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. _______________

Suma oszacowania wynosi 25 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 19 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 560,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdańsku 09 12405400 1111 0000 4916 4028.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
04.11.2019 15:00 - 15:30
06.11.2019 15:00 - 15:30
08.11.2019 15:00 - 15:30
12.11.2019 15:00 - 15:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mariusz Bojeczko


Powrót