Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Karolina Trykacz-Wnuk

Kancelaria Komornicza, Wyzwolenia 16 lok. 2, Olsztyn, 10-106 Olsztyn

tel. 089 527 58 11 / fax. 089 527 58 11

Sygnatura: KM 1030/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2019 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 332, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Nąć Roman, Nąć Aleksandra, położonego przy 1 Maja 6/202, 10-118 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00152947/3.
Opis nieruchomości:
* dwa udziały po 1/2 w nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 202 o powierzchni użytkowej 38,9 m2, położonym na II piętrze budynku przy ul. 1 Maja 6 w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW OL1O/00152947/3. Nieruchomość składa się z pokoju biurowego i WC. Do lokalu przynależy udział 389/12786 w częściach wspólnych budynku i działki 119/3 ujętych w KW Ol1O/00076329/8; udział 1/2 stanowi własność: Romana Nąć, udział 1/2 stanowi własność: Aleksandry Nąć; * Wpis w KW OL1O/00076329/8 - Ograniczone prawo rzeczowe: 1) Nieodpłatne prawo użytkowania (tj. prawo użytkowania i pobierania pożytków) polegające na korzystaniu z nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 119/3 oraz części wspólne budynku nr 6 przy ul. 1 Maja, w zakresie dysponowania przestrzenią reklamową na dachu budynku oraz na ścianie zachodniej budynku bez stolarki okiennej na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Budoprzem” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie. 2) Zarząd nieruchomością wspólną sprawować będzie w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali osoba prawna lub osoba fizyczna lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, a do chwili zbycia ostatniego lokalu w przedmiotowym budynku, zarząd ten będzie sprawować spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Budoprzem" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie. * nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 214.900,00 zł * oszacowanie każdego z udziału 1/2 wynosi kwotę: 107 450,00 zł. * cena wywoławcza każdego z udziałów w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania t.j. kwotę: 80.587,50 zł + 23 % podatek VAT (tj. kwota 18.535,13 zł) * cena wywoławcza całej nieruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania t.j. kwotę: 161.175,00 zł + 23 % podatek VAT (tj. kwota 37.070,25 zł) Przystępujący do licytacji całej nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 21.490,00 zł, t.j.10% ceny oszacowania nieruchomości a przystępujący do licytacji tylko udziału w nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10.745,00 zł, t.j.10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika Olsztyn ul. Wyzwolenia 16 lok. 2 lub na rachunek bankowy komornika nr: 40160014621837245650000001 BNP Paribas Bank Polska S.A.. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Karolina Trykacz-Wnuk


Powrót