Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich

Monika Pawlewska

Kancelaria Komornicza, Powstańców Śląskich 6, Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 461-24-97 / fax.

Sygnatura: Km 1003/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Monika Pawlewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy Pl Targowy , 47-100 Strzelce Opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1S/00056354/1.
Opis nieruchomości:
Działka nr 1651/4 a.m.20 posiada powierzchnię 0,0728ha. Oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolem Bi – inne tereny zabudowane. Działka w kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego. Zabudowę nieruchomości stanowią obiekty związane ze sprzedażą paliw płynnych. Składnikami stacji są: (1) budynek obsługi - jako część budynku posadowionego na działce sąsiedniej (nr 1651/3), który został wybudowany z przekroczeniem granicy działki nr 1651/4. Budynek murowany, niemieszkalny z 1920r. wpisany w gminną ewidencję zabytków o powierzchni zabudowy 491m2 (2) wiata nad dystrybutorami (3) zbiornik bezciśnieniowy o pojemności 20cm3 (4) zbiornik bezciśnieniowy o pojemności 10 cm3 (5) odmierzacz paliw ciekłych - ON (6) odmierzacz paliw ciekłych - benzyna Dojazd do nieruchomości realizowany z drogi zbiorczej (Pl. Targowy), następnie przez teren działki nr 1587/1. Zgodnie z m.p.z.p. działka nr 1651/4 a.m. 20 położona jest w przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem U-3 - tereny usług oraz w niewielkiej części symbolem KDd - tereny dróg publicznych. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Suma oszacowania wynosi 186 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 175,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 690,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Strzelce Opolskie 80 1020 3714 0000 4702 0007 8469.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Monika Pawlewska


Powrót