Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Adam Jordan

Kancelaria Komornicza, WARCKA 3, 98-200 SIERADZ

tel. 043 8225561 / fax. 043 8225561

Sygnatura: Km 2284/09

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 1, 98-200 , pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: ECOINVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI, położonej przy ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00044360/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, położonych w Sieradzu (98-200) przy ul. Mickiewicza 6. Działki gruntu o nr ewid. 32/22, 32/19, 32/20, 32/21 i 32/78 o łącznej powierzchni 0,9989 ha sąsiadują ze sobą i tworzą jedną gospodarczą całość. Nieruchomość uzbrojona jest w urządzenia infrastruktury technicznej i sanitarnej: woda z sieci miejskiej, kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej, telefon, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni, energia elektryczna - stacja słupowa 15/0,4 kV zasilająca wszystkie budynki nieruchomości. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona - południowo-zachodnia część działki o nr 32/19 i 32/20 oraz południowo-wschodnia część działki nr 32/20 - ogrodzona jest płotem z płyt betonowych o wysokości 2,0 m. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Mickiewicza), a następnie drogą wewnętrzną ok. 200 m (działki nr 32/6 i 32/13), na której ustanowiona została służebność przejazdu. Nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze przemysłowo-produkcyjno-biurowymi. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 2 250,70 m2. Łączna powierzchnia zabudowy budynków wynosi 2 191,10 m2. Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2030 r. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową. Suma oszacowania wynosi 3 145 110,00 zł - zawiera podatek VAT (2 557 000,00 zł + 588 110,00 zł (VAT 23%)).

Suma oszacowania wynosi 3 145 110,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 358 832,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 314 511,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Wieluniu 44 10204564 0000 5502 0010 9348.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Adam Jordan


Powrót