Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ełku

Eliza Kamińska

Kancelaria Komornicza, Małeckich 2, Ełk, 19-300 Ełk

tel. (87) 621-21-11 / fax. (87) 739-07-57

Sygnatura: Km 385/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku z siedzibą przy Małeckich 4, 19-300 Ełk, pokój 209, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: Wojciech Izdebski, Magdalena Izdebska, położonej przy ul. Suwalska , 19-300 Ełk, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1E/00044154/7.
Opis nieruchomości:
wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem magazynowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położoną na działce o nr geod.2787/3 o pow. 0,1008ha położonej: 19-300 Ełk, ul. Suwalska, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW OL1E/00044154/7] oraz udział 1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowaną obejmującą działkę gruntu nr 2787/5 o pow. 0,0281ha oddaną w użytkowanie wieczyste do dnia 05-12-2089 stanowiącą drogę wewnętrzną położonej: 19-300 Ełk, Suwalska, dla której Sąd Rejonowy w Ełku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW OL1E/00044153/0] będących własnością dłużników: Magdalena Izdebska i Wojciech Izdebski na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej Nieruchomości zbywane jako gospodarcza całość. Suma oszacowania wynosi 115 100,00zł (w tym: nieruchomość OL1E/00044154/7 - 110 200,00zł; udział 1/3 części w nieruchomości OL1E/00044153/0 - 4 900,00zł), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 86 325,00 zł (odpowiednio: nieruchomość OL1E/00044154/7 - 82 650,00zł i udział 1/3 części w nieruchomości OL1E/00044153/0 - 3 675,00zł) Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 510,00 zł (odpowiednio: nieruchomość OL1E/00044154/7 - 11 020,00zł i udział 1/3 części w nieruchomości OL1E/00044153/0 - 490,00zł) Kwestię zapłaty podatku PCC należy uzgodnić indywidualnie z właściwym urzędem skarbowym.

Suma oszacowania wynosi 115 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 510,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 19 10201332 0000 1102 0620 9938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Eliza Kamińska


Powrót