Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę pod adresem ul. Partyzancka 105/127, 95-200 PABIANICE , p. IV , odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanego kompleksu nieruchomości tworzącego funkcjonalną  całość wraz z działkami drogowymi składajcego się z  położonych w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 105/127: 
 1) wieczystego użytkowania nieruchomości  i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość,  dla której  Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 41774  [NKW LD1P/00041774/2];    
2) wieczystego użytkowania nieruchomości  i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość,  dla której  Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 22772  [NKW LD1P/00022772/9]; 
3) wieczystego użytkowania nieruchomości,  dla której  Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 5588  [NKW LD1P/00005588/7]; 
4) nieruchomości ,  dla której  Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 41773  [NKW LD1P/00041773/5]; 
5) nieruchomości,  dla której  Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 4661  [NKW LD1P/00004661/6] oraz
6) nieruchomości położonej: 95-200 Pabianice, ul. Dębowa,  dla której  Sąd Rejonowy w Pabianicach  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 6601  [NKW LD1P/00006601/2]
zabudowanych zwartym  kompleksem, który tworzy budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy. Budynek biurowo-socjalny -  2-kondygnacyjny,  podpiwniczony,o pow. użytk. 2835m2 (znajduje się w nim schron); budynek produkcyjno-magazynowy-  1-kondygnacyjny w części wschodniej, 3-kondygnacyjny w łączniku i częściowo 1 i 2-kondygnacyjny w części zachodniej, niepodpiwniczonym, o pow. użytk. 43109m2  (w budynku zamontowanych jest 5 dźwigów towarowych, w tym 3 - 1t w halach, 2 dźwigi - 1,6t i 1 - 3,2t;  zlokalizowany jest też węzeł cieplny); budynkiem portierni z wiatą rowerową i garażem  jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym  wolnostojącym, o pow. użytk. 158m2 oraz udynkiem oczyszczalni ścieków- 2-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym, o pow. użytk. 410m2 , które tworzą  funkcjonalną  całość wraz z działkami drogowymi.
Na nieruchomości znajduje się studnia głębinowa zasilająca basen ppoż. o poj. ok. 500m3, który współpracuje z hydrofornią i instalacją tryskaczową zamontowaną w części pomieszczeń w budynku produkcyjnym oraz zasila ok. 140 hydrantów wewnętrznych i ok. 8  hydrantów zewnętrznych. Przy wjeździe od ul. Sikorskiego znajduje się waga samochodowa  z budynkiem wagowym.
służących  i będących  własnością dłużnika : Interkobo Property Sp. z o.o. s.k.s.k.
Suma oszacowania łączna wynosi 15 999 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 11 999 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 599 900,00 zł . 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Łodzi 98 10203352 0000 1602 0245 9790
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 Komornik podaje do wiadomości, że wobec tego, iż sprzedaż wchodzącej w skład kompleksu nieruchomości działki nr 256/49 - księga wieczysta KW LD1P/00022772/9  będzie podlegała opodatkowaniu  podatkiem od towarów i usług VAT cena nabycia zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w wysokości 0,0375 % ceny nabycia całości nieruchomości.  Licytant będzie zobowiązany do uiszczenia ceny nabycia wraz podatkiem VAT we wskazanej wysokości.
Licytant, który nabędzie nieruchomość, zobowiązany jest do uiszczenia w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscowo podatku PCC od pozostałych działek tworzących kompleks nieruchomości .
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pabianicach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co1342/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót