Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 3516/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2019 o godz. 15:00 pod adresem: WIDOKOWA 15, , 84-210 CHOCZEWO, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z

Lp.Nazwa ruchomościDodatkowy opisIlośćSuma oszacowaniaCena wywołania
1OTVC "SAMSUNG" 55" + PILOT (zak.2019)model UE 55NU7452UXXN nr fab. ODXW3HGKB03027Y11 800,00 zł**1 350,00 zł
2ZESTAW KINA DOMOWEGO "LG" + PILOT (DVD + KOLUMNY) ok.5-6 latmodel HT 554DH-DO1300,00 zł**225,00 zł
3LAPTOP "HP PAWILON G6" + ZASILACZ ok. 4-5 latprocesor PENTIUM I 3 230, pamięć RAM 4 GB, dysk twardy 300 GB, napęd DVD1500,00 zł**375,00 zł
4URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE "HP DESKJET 2515"+ ZASILACZ ok.4-5 lat180,00 zł**60,00 zł
5PRALKA "BEKO" (ok.5 lat)model WMB 51011F nr fab. 76487539771400,00 zł**300,00 zł
6ODKURZACZ "ZANUSSI" (ok.10 lat)model JL-H 3801AY nr fab. 616006831100,00 zł**75,00 zł
7OTVC "THOMSON" + PILOT ok.5 latmodel 55FA3203 nr fab. Z15470125401700,00 zł**525,00 zł
8GRA XBOX 360 + 2 PADYnr seryjny 0373314111608 r. prod. 20111300,00 zł**225,00 zł
9ORBITREK "ARAN SPORT" ok.2-3 lat1250,00 zł**187,50 zł
10ZMYWARKA "BEKO" ok.2 latmodel DFN16410S nr fab. 937311700,00 zł**525,00 zł
11QUAD XINTIAN XT150GK-2 SAHARA GA 2242, r. 2006nr VIN LBXGCK9A96X060277 poj. 147cm3, paliwo - etylina, moc 6,8kW, DMC 406kg, ilość miejsc 2, brak aktualnych badań technicznych sprawny, komplet ny, brak sprawnego akumulatora,12 000,00 zł**1 500,00 zł
12PIŁA ELEKTRYCZNA, KRAJZEGA - SAMOROBNA ok.10 lat1200,00 zł**150,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstzymujące egzekucję.
Jeżeli suma oszacowania jest równa lub wyższa niż pięć tysięcy złotych, to przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na na konto  komornika w banku   PKO BP SA 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867^1 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^2 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.


Komornik Sądowy

Maciej Nogalski