Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni działając na podstawie art. 945 § 4 kpc zawiadamia, że

                                                 w dniu 13.05.2022r. o godz. 15:00

ukończył opis i oszacowanie
- działki nr 1018/2 i 1019/2 położonej w miejscowości Bochnia stanowiącej własność dłużnika (udział 1/2), objętej księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1O/00026350/8
- działki nr 1020/2 położonej w miejscowości Bochnia stanowiącej własność dłużnika (udział 1/2), objętej księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr TR1O/00103942/9

Prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości przysługuje dłużnikowi:
Malik Budownictwo sp. z o.o.


Wobec powyższego na podstawie art. 950 kpc

IN F O R M U J E

wszystkich uczestników, którzy nie zostali zawiadomieni o ukończeniu opisu i oszacowania, że od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia biegnie dwutygodniowy termin do zaskarżenia opisu i oszacowania w/w nieruchomości.Komornik Sądowy

 mgr Przemysław Bidas

Pouczenie:
     Zgodnie z art. 767 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniuskargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.