Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Karolina Marzec-Franke


Kancelaria Komornicza, ul. Stępińska 22/30 , Warszawa, 00-739 Warszawa

tel. 22-114-36-48 / fax.

Sygnatura: GKM 30/19


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Karolina Marzec-Franke podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-06-2020 o godz. 12:00 pod adresem: Mostek 2/8, 80-759 Gdańsk, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:


Lp.Nazwa ruchomościLiczbaSuma oszacowaniaCena wywołania
1płyta granitowa Granite Premium Black Polished o wymiarach 193cm/320cm/30mm 62 924,88 zł**2 193,66 zł
2płyta granitowa Granite Premium Black Polished o wymiarach 201,5cm/336cm/30mm 63 206,12 zł**2 404,59 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT


Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy


Karolina Marzec-Franke