Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Urszula Spas

Kancelaria Komornicza, Nowotarska 26 A,  Zakopane,   34-500 Zakopane

tel. 182068499 / fax. 182068499

Sygnatura: KM 126/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zakopanem Urszula Spas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-09-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem z siedzibą przy Gimnazjalna 13, 34-500 Zakopane, pokój 226,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Borys Radkiewicz   położonego przy  Jaszczurówka 21a/7, 34-500 Zakopane , dla którego    (adres: ul. Gimnazjalna 13, Zakopane,  34-500 Zakopane prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1Z/00053162/7.
Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Zakopanem przy ul. Jaszczurówka 21A/7 o powierzchni użytkowej 33,49 m2, mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem nr NS1Z/00053162/7 należącej w chwili wszczęcia egzekucji do dłużnika: Radkiewicz Borys, a obecnie do: IRIS TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Budynek nr 21A położony w Zakopanem przy ul. Jaszczurówka to budynek mieszkalny wielorodzinny, siedmiokondygnacyjny, ośmioletni. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, w przyziemiu obłożony kamieniem elewacyjnym a na wyższych kondygnacjach elewacja otynkowana. Budynek o regionalnej góralskiej architekturze z drewnianymi wykończenia balkonów, kryty dachem w stylu „zakopiańskim” o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką gontopodobną. Działka ogrodzona, zagospodarowana, z ochroną. Teren wokół budynków zagospodarowany, parkingi i podjazdy z kostki brukowej. Ogólny stan techniczny obiektu zadawalający – na bieżąco prowadzona gospodarka remontowa. W budynku znajdują się jaccuzi, Spa, sauna - stanowiące części wspólne przeznaczone do współużytkowania przez właścicieli lokali. Standard budynku ponadprzeciętny. Instalacje pełne w tym CO, domofonowa, alarmowa, oświetlenie elewacyjne ozdobne. Części wspólne w ponadprzeciętnym standardzie – posadzki z płytek ceramicznych, ściany malowane emulsyjnie. Dojazd do budynku bezpośredni z ul. Jaszczurówka. Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na I kondygnacji. Lokal jednopokojowy o powierzchni użytkowej 33,49 m2, składający się z przedpokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC. Stan techniczny lokalu dobry, standard podwyższony. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 1,87 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 3536/206558 w nieruchomości wspólnej opisanej w księdze wieczystej nr NS1Z/00013345/2 stanowiący grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 274 519,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 889,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 451,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Gimnazjalna 13, Zakopane, 34-500  Zakopane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Urszula Spas